Město Liberec podporuje vědeckou činnost na TUL

LIBEREC 24. ČERVNA 2008Statutární město Liberec každoročně podporuje výzkumnou činnost na Technické univerzitě v Liberci. Na základě smluvní spolupráce finančně přispívá na vybrané univerzitní projekty, které mohou městu přinést užitek. Zpočátku město podporovalo investiční i neinvestiční projekty. Nyní se vedení města rozhodlo podporovat výhradně neinvestiční projekty.

Hodnocení spolupráce

Primátor města Liberce Jiří Kittner (možno citovat): TUL do značné míry ovlivňuje společenský život v regionu. Může městu pomoci řešit závažné problémy a je v našem zájmu, abychom potenciál univerzity dokázali efektivně využít. Některé projekty slouží jako součást podkladů pro pořízení nového územního plánu, jiné jako ověření efektivnosti dřívějších realizací města, další se zaměřují na hlubší poznání historie města atd. Považujeme například za velmi užitečné zmapování významných staveb a osobností našeho regionu. Takové projekty prohlubují patriotismus našich obyvatel a zdůrazňují sounáležitost města a univerzity. Lidé by měli být hrdi na přítomnost tak prestižní instituce.

Rektor TUL Vojtěch Konopa (možno citovat): Vztah univerzity a města hodnotím trvale jako velmi pozitivní, oboustranně prospěšný a perspektivní. Tato spolupráce pomáhá také udržet absolventy naší univerzity v regionuprohlubuje jejich vztah k Libereckému kraji a zvyšuje šanci, že tady zůstanou pracovat. Zdejší průmyslové zóny potřebují vysokoškolsky vzdělané lidi a je v zájmu dalšího vývoje regionu, aby naši absolventi neodcházeli jinam. Technická univerzita v Liberci k městu neoddělitelně patří. Má dostatečný potenciál, aby mohla pomoci městu vyřešit určité technické problémy. (Stav teplovodů v Liberci, výhody využití solárních zdrojů energie v konkrétních lokalitách, Rozptylová studie látek znečisťující , Studie o možnosti likvidace textilního odpadu). Přínosem jsou nejen projekty zabývající se technickým řešením, ale také projekty zabývající se společenskou oblastí – historie Textilany, zmapování významných osobností a staveb našeho regionu. Snažíme se městu vycházet vstříc i mimo vědu a výzkum při řešení méně honosných problémů – například jsme dali univerzitní prostory k dispozici základní škole v Husově ulici, když se prodloužila její rekonstrukce. Upravili jsme rozvrh tak, aby základní škola mohla na univerzitu přenést svoji výuku

Prorektor TUL Zdeněk Kůs (možno citovat): Před časem jsem v Japonsku viděl příklad, jak může být město pyšné na svoji univerzitu a univerzita hrdá na to, že existuje právě v onom městě.

Myslím, že fakt, že město Liberec podporuje aktivity na Technické univerzitě v Liberci zaměřené na život města, přispívá k tomu, aby něco podobného bylo zvykem i u nás. V posledních letech bylo podporováno několik desítek projektů na řadu témat, od ekologie přes kvalitu teplovodů v Liberci až po libereckou historii. Případní zájemci o výsledky nás mohou kontaktovat emailem, informace najdou na webové stránce školy.

Finanční podpora města na vybrané projekty

V roce 2004–2005: 2 miliony korun

Projekty zaměřené na ekologii

 • Rozptylová studie látek znečišťující ovzduší v souvislosti s havarijním únikem z bodového zdroje znečištění
 • Enzymatická technologie pro likvidaci textilních odpadů
 • Studie tepelné izolace ve statutárním městě Liberec
 • Pilotní projekt energetické výtěžnosti solárního PV systému v našich klimatických podmínkách určený pro potřebu napájení informačních a monitorovacích systémů města Liberce

Projekty zaměřené na zlepšení kvality života ve městě

 • Úroveň a spektrální charakteristika veřejného osvětlení ve statutárním městě Liberec
 • Uplatnění informačních technologií pro rozvoj města Liberce
 • Optimalizace údržby infrastruktury

Projekty zaměřené na historii města

 • Osobnosti v dějinách regionu 2. Přednáškový cyklus
 • Historie Textilany

Projekty zaměřené na ekonomikou, sociologií a podporu vzdělávání:

 • Integrace GIS do výuky zeměpisu na Gymnáziu F.X.Šaldy Liberec
 • Ekonomické dopady strukturálních změn na Liberecku
 • Faktické obyvatelstvo a uživatelé území města Liberce.

V roce 2006–2007: 1 milion korun

Projekty zaměřené na ekologii

 • Vytvoření atlasu (databáze) dodavatelů (zdrojů) a odběratelů odpadního tepla z technologických procesů.
 • Studie tepelné bilance vybraných objektů a hodnocení spotřeby tepla.
 • Výzkum využitelnosti technologie fotokatalýzy TiO2 vrstev ke konstrukci samočistících krytů veřejného osvětlení.
 • Pilotní projekt energetické výtěžnosti solárního PV systému v našich klimatických podmínkách pro potřebu napájení informačních a monitorovacích systémů města Liberec – Druhá etapa.

Projekty zaměřené na zlepšení kvality života ve městě

 • Analýza nabídky produktů zdravé výživy na libereckém trhu.

Projekty zaměřené na ekonomiku, sociologii a podporu vzdělávání

 • Modernizace víceúčelové učebny pro interdisciplinární obory kinantropologie na KTV FP TUL.
 • Vybavení specializované učebny první pomoci.
 • Rozvoj bezdrátové sítě SPŠSE a VOŠ Liberec/Pravidelná aktualizace informačního systému města Liberce.

V roce 2007–2008: 0,5 milionu korun

Projekty zaměřené na ekologii

 • Měření vlastností přístroje na vysoušení zdiva v objektech města.
 • Studie tepelné bilance vybraných objektů a hodnocení spotřeby tepla.
 • Pilotní projekt energetické výtěžnosti solárního PV systému v našich klimatických podmínkách pro potřebu napájení informačních a monitorovacích systémů města Liberec – Třetí etapa.

Projekty, které se dotýkají zlepšení kvality života ve městě:

 • Využití brownfields na území města Liberec.
 • Liberec jako vzdělávací centrum.

Projekty zaměřené na ekonomiku, sociologii a podporu vzdělávání

 • Výuková školící učebna nemocničního informačního systému NIS.
 • Sborník z univerzitního kolokvia „Univerzita a mezioborovost“.
 • Podpora molekulární vizualizace ve výuce na libereckých středních školách.
 • Angličtina před oponou.
 • Boží hrob v Liberci z roku 1772.

Pro rok 2008–2008: 0,5 milionu provozních nákladů

Bylo podáno celkem 18 projektů z toho čtyři navazující.
Požadovaná dotace: 727 000 korun.
Po výběrovém řízení byla schválena dotace 0,5 milionu korun.

PhDr. Jaroslava Kočárková
Tisková mluvčí Technické univerzity v Liberci
Telefon: 485354209
Mobil: 602770114

24. června 2008