Křest knihy: Textilana – v obrazech a datech

Autorka: Vlastimila Bergmanová – katedra designu Fakulty textilní TUL – pracovala na projektu zhruba dva roky. Kniha se prodává od 17.prosince 2008 v prodejně skript (areál menzy TUL na Husově třídě), v Domě kultury na recepci (Soukenné nám.)

Kmotrem knihy je rektor TUL Vojtěch Konopa

Kniha zaznamenává historii největšího vlnařského podniku v tehdejším Československu, mapuje osud devítihektarového areálu v Jablonecké ulici v Liberci. Textilana byla spojována s pojmy jako je tradice, široký výrobní sortiment, móda a kvalita a zaměstnání pro tisíce ti lidí několika generací

Komplexní publikace zachycuje celý vývoj podniku od úplných počátků až po ukončení výroby 31. července 2003. Textilana by v roce 2006 oslavila dvousté výročí své existence. Definitivní tečku za historií této továrny, ale odstřel jejího komína v březnu roku 2005. Je doplněna historickými fotografiemi a řadou historických dokumentů i osobních vzpomínek bývalých zaměstnanců.

Kniha má šest částí.
První a poslední plní funkci prologu a epilogu.
Tři kapitoly jsou zaměřeny na liberecký závod. Zachycují etapu továrnického rodu Liebiegů, poválečné proměny spojené s plánovaným řízením socialistické ekonomiky i tvrdé tržní podmínky po listopadu 1989.

Čtvrtá z ústředních kapitol se věnuje všem ostatním závodům i provozům, jež od roku 1965 tvořily spolu s libereckým závodem obsáhlý komplex národního podniku Textilana.
Textovou a obrazovou část knihy doplňuje jmenný rejstřík osob a souhrnný přehled použité literatury.

„Publikace není koncipována z hlediska historika, ani není míněna jako odborné pojednání z oblasti podnikového managementu. Mým cílem je nabídnout pohled bývalého pracovníka Textilany, kde byla zajímavá výroba a velké množství vzácných lidí, z nichž někteří zde strávili nemalou část svého života. Aby byl můj pohled ucelený, bylo třeba studovat i v archivních materiálech a úředních spisech, nahlížet do podnikového časopisu i denního tisku a inspirovat se propagačními materiály Textilany“ uvedla autorka

Náklad: 2000 kusů
Režijní cena : 450,- Kč
Doporučená cena: 590,- Kč

Projekt finančně podpořily:

  • Fakulta textilní TUL – 290 000 Kč
  • Statutární město Liberec –dotace z kulturního fondu 20 000 Kč
  • Městský úřad Nové Město pod Smrkem –sponzorský dar 10 000 Kč
  • Liberecký kraj – účelová dotace 30 000 Kč

Ing. Vlastimila Bergmanová

Absolventka …….
od do pracovala jako v Textilaně jako
V současné době pracuje jako

Liberec 19. prosince 2008

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí TUL
tel: 485354209
mobil: 602 770 114

19. prosince 2008