Tiskové prohlášení ke zprávě NKÚ

Liberec 13. 2. 2009 – V současné době se zástupci médií obracejí na Technickou univerzitu v Liberci se žádostí na odpovědi na otázky související se včerejší zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu a s jeho trestním oznámením na neznámého pachatele s podezřením na neoprávněné zacházení se státními prostředky. Toto oznámení se dotýká také státních dotací, které Technická univerzita v Liberci získala na rekonstrukci kolejí, aby mohly být k dispozici účastníkům Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci 2009.

Technická univerzita v Liberci vydává toto tiskové prohlášení:

Technická univerzita v Liberci nemá k dispozici potřebnou odbornou kapacitu na řízení tak rozsáhlé investice, jako byla rekonstrukce kolejí. Proto uzavřela smlouvu s odbornou firmou Investing CZ, která přebírala odvedenou práci, prováděla kontrolu věcného plnění a připravovala veškerou dokumentaci pro tuto akci. O průběhu práce Technickou univerzitu v Liberci informovala a vzhledem k odbornosti firmy nevnikly na straně univerzity žádné pochybnosti. Technická univerzita v Liberci podle smlouvy přebírala až hotové dílo a to bylo dokončeno a předáno řádně a včas.

Po dohodě s právním zástupcem nebude Technická univerzita v Liberci v současné době podávat žádné další informace.

PhDr. Jaroslava Kočárková
Mluvčí TUL

13. února 2009