TUL připravuje svoji největší investici

LIBEREC 3. ledna 2012/ Technická univerzita v Liberci uspěla se svoji

žádostí v rámci evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Díky dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj se připravuje na jednu z největších investic ve své historii. Jedná se o stavbu nového nízkoenergetického objektu – čtyřpodlažní budovy „G“ v areálu Husova- za 423 milionů korun.

Název projektu

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie
(registrační číslo CZ.1.05/4.1.00/04.0153)

Výše dotace, doba realizace

Celková výše dotace: 423 milionů korun(z toho ERDF 85% a státní rozpočet 15%)

Poskytovatel dotace: MŠMT – OP VaVpI

Doba realizace projektu: 1. 12. 2011 – 31. 10. 2014

Současný stav

TUL má stavební povolení. Bylo dokončeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Ze šesti zájemců zvítězila společnost Atelier 4 z Jablonce nad Nisou. Projektová dokumentace musí být dokončena do 90 dnů od podepsání smlouvy.

Cíl projektu

Vytvoření potřebné infrastruktury pro evropsky orientovanou a výzkumně zaměřenou univerzitu. Univerzita vyřeší kapacitní potřeby pro výuku, ale také inovace studijních programů. Projekt VVV komplex svým zaměřením také pomůže vychovávat odborníky pro projekt Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (budova „L“), který byl v rámci OP VaVpI již schválen, a výstavba budovy již probíhá. Výsledkem nového projektu bude zlepšení poměru výukových a laboratorních i kancelářských ploch.

Popis projektu – TUL získá hlavní výukový objekt s aulou

Budova G je navržena jako nízkoenergetický výukový objekt s velkými posluchárnami laboratořemi, učebnami a kancelářemi. Celková užitná plocha je 9 400 metrů čtverečních, kapacita je 1400 osob. Univerzita budovou „G“ nejen získá hlavní výukový objekt a vyřeší roztříštěnou polohu svých objektů ale také citelně chybějící aulu pro zhruba 350 osob.

Nově vybudované výukové, laboratorní a kancelářské prostory budou plně využívat zejména fakulta strojní, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogicka, ekonomická fakulty a fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

Součástí je i parkovací plocha pro 30 aut včetně 6 stání pro tělesně postižené.

Harmonogram prací

Staveniště bude podle plánovaného harmonogramu prací předáno dodavateli stavby, který zvítězí ve výběrovém řízení ve 3. čtvrtletí 2012. Dokončení stavby je plánováno na 3. čtvrtletí 2014.

Kontakt:PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

6. května 2010