Budovu „L“ postaví Metrostav do 66 týdnů

LIBEREC 21. ČERVENCE 2010/ Smlouvu o dílo na dodání stavby budovy „Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ Technické univerzity v Liberci dnes podepsali rektor univerzity Zdeněk Kůs, ředitel divize 8 Metrostav a.s. Pavel Šrámek a obchodní náměstek divize 8 Metrostav a.s. Jiří Chroustovský. Nabídková cena činí 310 182 000 Kč včetně DPH ( 258 485 000 korun bez DPH). Jedná se o největší investici v historii liberecké univerzity.

Název projektu: Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, reg. číslo CZ.1.05/2.1.00/01.0005. Projekt je plánován na čtyři roky.

Výše dotace na celý projekt: 800 009 500 korun.
Poskytovatel dotace: MŠMT ze zdrojů ERDF – operační program VaVpI

Výběrové řízení

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba budovy L“, které Technická univerzita vyhlásila letos v květnu. „Výběrové řízení bylo otevřené a zúčastnit se ho mohla každá česká i zahraniční stavební firma, která má zkušenosti se stavbami obdobného charakteru a objemu. Počet uchazečů nebyl omezen. Neprováděli jsme žádný předvýběr ani losování o postup do užšího výběru. Komise posuzovala každou nabídku, která splnila podmínky,“ řekl rektor TUL Zdeněk Kůs.

O stavbu mělo zájem osm českých firem. Nabídky přijímala pověřená advokátní společnost do 22. června do 10:00 hodin. Dva z uchazečů komise vyloučila pro nesplnění zadaných podmínek. Předložené nabídky byly hodnoceny podle tří kriterií: nabídkové ceny (s vahou 70 %), termínu dodání (s vahou 25%) a výše smluvních pokut (s vahou 5%)

Nikdo z neúspěšných účastníků nevyužil právo se do 15 dnů po vyhlášení výsledků odvolat.

Předmět smlouvy o dílo

Předmětem díla podle uzavřené smlouvy je demolice stávajících objektů a následná výstavba novostavby laboratorní budovy s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími.

Charakter stavby

Autorem projektu budoucího objektu je architekt Martin Šaml z Architektonické kanceláře Fakulty umění a architektury TUL.
Koncept budovy je založen na kontrastu dvou tvarově a materiálově odlišených částí – na jednoduchém betonovém hranolu těžkých laboratoří a plechové nástavbě s podélnými křídly lehkých laboratoří a pracoven. Křídla budovy mají rozdílný tvar i půdorysnou plochu. Obě části jsou spolu propojeny komunikačním mostem.

Střední část nástavby je osvětlena dvěma velkými lichoběžníkovitými atrii a osazena shedovými světlíky orientovanými na sever. Velké prosklené plochy jsou převážně orientovány na sever nebo východ z důvodu zajištění rovnoměrného osvětlení a snížení tepelné zátěže. Na obvodový plášť jsou použity materiály, které umějí stárnout, nepotřebují údržbu a dobře se zapojí do okolního přírodního prostředí (pohledový beton, patinovaná měďˇ).

Součástí stavby nového objektu laboratoří TUL je i úprava pěší trasy z areálu TUL lesním porostem k ulici Fibichově a zastávce MHD tram – ZOO. Koncepce řešení zachovává přírodní charakter prostředí.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

Ode dne předání staveniště (proběhne co nejdříve) je plánovaná doba stavby na 66 týdnů. V případě prodlení je podle uzavřené smlouvy Metrostav jako zhotovitel povinen zaplatit univerzitě jako zadavateli poměrně vysoké smluvní pokuty.

První špičková zařízení již byla na základě výsledků otevřených nadlimitních výběrových řízení objednána

Z dotačních peněz budou postupně nakoupeny desítky speciálních přístrojů. Jejich nákup byl zahájen letos v květnu. Rektor TUL Zdeněk Kůs podepsal kupní smlouvu na dodávku strojního zařízení v hodnotě více než čtyři miliony korun pro laboratoř Progresivních strojírenských technologií a na dodávku „Mikrotvrdoměru s modulem nanotvrdoměru“ za cenu zhruba tři miliony korun pro Laboratoře tenkých vrstev.

Shrnutí

Vybudování „Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ je jedním z deseti úspěšných projektů, které získaly peníze na svoji realizaci v rámci první výzvy operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) s názvem Regionální VaV centra. Výstavbou špičkově vybaveného výzkumného centra Technická univerzita v Liberci ještě více posílí svoji pozici specializovaného místa vývoje v progresivních technologiích a získá moderní zázemí pro vědu a výzkum. Projekt je plánová na čtyři roky. Po čtyřech letech si bude muset na sebe vydělávat  –  nejen na zaměstnance, ale i na nové přístroje. Odhadem bude muset získat zhruba 100 až 150 milionů z různých zdrojů ročně,“ uvedl profesor Kůs.

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770114

21. července 2010