Tkáňové inženýrství na TUL – nový předmět, nová laboratoř

Liberec, 22. května 2012 / Výuku nového předmětu Tkáňové inženýrství zahájí v příštím akademickém roce Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci na katedře netkaných textilií a nanovlákenných materiálů v rámci nové akreditace studijních programů. V těchto dnech již uvedla do provozu novou laboratoř tkáňového inženýrství, která bude využívána i pro výuku a pro cvičení.

Výše investice

Investici ve výši 2,1 milionu korun hradila univerzita z projektu „Rozvojový program vysokých škol“.

Inspirace

K otevření nového studijního předmětu se inspirovali tehdejší vedoucí katedry David Lukáš a Petr Mikeš v roce 2010 při absolvování fulbrightovského kurzu „Tissue Engineering“ na School of Bioengineering, Clemson University v Jižní Karolíně v USA..

Vybavení laboratoře

Špičkové a originální vybavení pro výrobu nanovlákenných tkáňových nosičů i pro jejich osídlování buněčnou kulturou: základní přístroje nutné pro sterilní práci s buněčným materiálem. Například laminární box, CO2 inkubátor simulující podmínky lidského organismu, Dewarovu nádobu pro zmrazování buněčných linií atd. Laboratoř umožní na libereckém pracovišti více propojit tradiční vývoj nanovlákenných materiálů určených pro biologické aplikace s výukou.

Současné zaměření

V současné době se v laboratoři pracuje s myšími buňkami pojivové tkáně (fibroblasty). Jejich kultivací, adhezí (přichycením) a proliferací (množením) na různých typech nanovlákenných tkáňových nosičů se zabývá studentka doktorského studia Jana Voříšková. „Vyrábíme tkáňové nosiče (scaffoldy) z různých materiálů, různými technikami. Zajímá nás vliv struktury a složení tkáňového nosiče na chování buněk,“ uvedla Jana Voříšková. Vyrobené nanovlákenné materiály budou testovány v nové laboratoři s využitím buněčných kultur. Uvažuje se o využití dalších buněčných typů podle konkrétní aplikace vyrobeného nanovlákenného materiálu“.

Studenti, zapojení do vědecké práce

O nový předmět je mezi studenty TUL velký zájem, zapsalo si ho už několik desítek studentů „Studenti budou v rámci bakalářských a diplomových prací řešit témata zabývající se např. vlivem struktury nanovlákenných tkáňových nosičů na adhezi a proliferaci buněk, budou se zabývat vývojem kožních krytů ran apod.“, uvedl Petr Mikeš.

Partneři

Na vývoji materiálů pro tkáňové inženýrství spolupracuje tým profesora Davida Lukáše od roku 2005 s Ústavem experimentální medicíny a s 2. lékařskou fakultou UK Praha – tým profesora Evžena Amlera

Dosavadní výzkum

Významných výzkumných výsledků dosáhly vědecké týmy například při vývoji artificiálních chrupavek, kde se využívá biodegradabilních nosičů na bázi netkaných nanovláken v kombinaci s liposomy a jejich následného osídlení buňkami chrupavek. „Naše společné úsilí směřuje k pěstování buněčných kultur na tkáňových nosičích, které mohou nahradit umělé implantáty. Buňky mohou být odebrány přímo od pacienta, odpadá tedy nebezpečí odmítnutí implantátu kvůli “neshodě“ genetického materiálu,“ přiblížil vývoj profesor Lukáš. Připomněl také, že díky společným vývojovým a pedagogickým aktivitám byla vydána dvoudílná publikace „Lékařské textilie“, která bude sloužit jako učebnice předmětu „Tkáňové inženýrství“. Laboratoř tkáňového inženýrství by se podle něj mohla stát také místem a platformou pro mezioborovou spolupráci přírodovědních a technických disciplín na Technické univerzitě v Liberci. „Taková spolupráce jistě přinese novou kvalitu vzdělávání a zvýšení zájmu o tyto disciplíny,“ věří Lukáš.

Klastr Nanoproges

Technická univerzita v Liberci je také členem nanotechnologického klastru Nanoproges, který se zaměřuje na vývoj technologií pro tkáňové inženýrství. Na 11. mezinárodním veletrhu strojírenských technologií For Industry představil klastr letos v březnu nový Komorový koaxiální spinner. Toto unikátní zařízení pro elektrostatické zvlákňování na výrobu koaxiálních nanovláken vyvinuli společně vědci fakulty textilní a strojní. Liberecká univerzita zveřejnila svůj další výrazný úspěch v oblasti nanotechnologií.

Citace

Jsme si vědomi toho, že běžíme na dlouhé trati. Bude trvat poměrně dlouho, než se vyvinutá zařízení a nové materiály dostanou vzhledem ke složitému ověřování do praxe. V laboratorních podmínkách už ale můžeme výsledky našeho bádání přenášet do výuky a studenti s nimi mohou pracovat. Získají tak velký náskok na poli teoretickém i praktickém,“ řekl profesor Lukáš.

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

22. května 2012