Rozvoj inovačního inženýrství na strojní fakultě

Liberec, 31. května 2012 / Projekt „In-TECH2“ zaměřený na inovaci studia byl dokončen na strojní fakultě Technické univerzity v Liberci. Inovace oboru „Strojní inženýrství“ proběhla v souladu s moderním přístupem označovaným jako Product Life-cycle Management (řízení výrobku po celou dobu životního cyklu).

Výše podpory

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Celková výše dotace byla 14 989 980 Kč.

Důvod pro realizaci projektu

Rozvoj současných podniků je podmíněn vyšší integrací lidí podílejících se na vývoji a výrobě i intenzivnějším sdílením informací o výrobku ve všech fázích jeho života. Přínosem těchto filozofií je vznik inovačních řešení, rychlejší uvádění výrobků na trh, jejich kvalita a nižší výrobní cena. Fakulta strojní proto tento trend zachytila a integrovala v rámci inovace do výuky odborných předmětů.

Projektové aktivity

Základní aktivity tohoto projektu kopírovaly jednotlivé fáze moderního inovačního cyklu – inovace studia v oblasti tvorby konceptu a kreativity, inovace studia v oblasti stylingu a konstrukce výrobku, inovace studia v oblasti prototypingu, inovace studia v oblasti simulací a experimentů, inovace studia v oblasti návrhu procesů a pracovišť“ uvedl docent Ivan Mašín, který byl manažerem projektu, při jehož realizaci bylo podpořeno přes 700 studentů a vytvořeno přes 100 inovovaných produktů (přednášek, skript, cvičení a pomůcek).

Studenti, zapojení do projektu

Hlavní a největší cílovou skupinu tvořili studenti z oborů „Inovační inženýrství“ a „Konstrukce strojů a zařízení“. Tito studenti získali poznatky a dovednosti v oblastech jako je řízení projektů, metody inovačního inženýrství, simulace a modelování, prototyping či metod systematické kreativity.

Partneři

Cíle projektu by nebylo možné splnit bez spolupráce s dalšími subjekty. Projekt byl proto připravován a takérealizován s partnery, jimiž byly zejména ŠKODAAUTOa.s. a DENSO Manufacturing Czech s.r.o. Volba těchto partnerů vycházela ze skutečnosti, že oba uvedení partneři jsou představiteli úspěšných strojírenských firem, které mají nadstandardní zkušenosti s plánováním a řízením komplexního inovačního procesu a jeho jednotlivými fázemi“ uvedl děkan fakulty Miroslav Malý.

Citace

Možnosti podniků zvyšovat svou konkurence-schopnost zvyšováním provozní efektivity jsou limitovány. Náš úspěch závisí na tom, co – mimo levnější pracovní sílu – trhu nabídneme, na tom, jaká bude hodnota našich výrobků, na tom, jak efektivní budeme v inovačním procesu. Bylo tedy logické na Technické univerzitě v Liberci připravit a následně realizovat projekt, který se inovačními procesy v průmyslu zabývá “ řekl docent Mašín.

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

1. června 2012