Technická univerzita v Liberci představuje signalizační bundu pro cyklisty

Liberec, 25. června 2012

Cyklistická bunda

Cyklistická bunda s nositelnou elektronikou: elektrické příslušenství byla vyvinutá na katedře oděvnictví Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci a posléze modifikováno firmami Applycon a Elitronic, které zajišťovaly návrh a výrobu celých ovládacích modulů. LED osvětlovací diody jsou umístěny na zadní viditelné části cyklistické bundy. Vývoj trval asi jeden rok.

Ochrana duševního vlastnictví

Přihlášeno jako užitný vzor.

Realizační tým

Návrhem signalizační bundy se zabývá užitný vzor autorů profesora Zdeňka Kůse a docenta Antonína Havelky z Fakulty textilní TUL. Některé aspekty rozpracoval student M. Jaroš v diplomové práci –„Aplikace nositelné elektroniky a signalizace na oděvech“. Na realizaci návrhů spolupracoval univerzitní tým s firmami APPLYCON, ELITRONIC a KALAS.

Financování vývoje

POČÁTEČNÍ náklady hradila TUL FT katedra oděvnictví , následně se zapojily i výše zmíněné firmy

Popis elektrického příslušenství

Systém se skládá ze dvou modulů. Jeden je umístěn na jízdním kole a zpracovává signály změny směru jízdy a brzdění. Tyto signály jsou odesílány do druhého modulu v oděvu, který na jejich základě řídí svit LED diod integrovaných do oděvu (LED -z anglického Light-Emitting Diode – dioda emitující světlo). Na rozdíl od klasických diod, LED vyzařuje viditelné světlo, infra případně UV v úzkém spektru barev a používá se v široké řadě aplikací. Osvětlení má relativně malou spotřebu elektrické energie a díky technickému řešení integrace do textilie snese běžnou údržbu oděvů.

Oba moduly se skládají ze stejných základních částí- akumulátor, deska s řídící elektronikou a bezdrátový komunikační člen. Přičemž rozdílná je pouze konstrukce řídících desek, kdy jedna z nich obsahuje digitální vstup, pro příjem signálů ze tří senzorů na bicyklu. Druhá výstup pro napájení čtyř sekcí akčních členů v tričku. Řešení umožňuje údržbu trička a odpojení elektroniky.

Moduly mají kompaktní rozměry, umožňující snadnou integraci do oděvu a montáž na jízdní kolo. V oděvu je elektronický modul zasunut v kapse, na rubové straně, nacházející se u spodního lemu bundy. Na jízdní kolo je pak nutné osadit zapouzdřenou elektroniku připínacím klipem, který umožní snadné připnutí a odepnutí. Modul je potřeba sundat pří dobíjení akumulátoru, nebo pokud by hrozilo jeho odcizení při parkování na veřejných místech.

Co sytém umí

Led osvětlovací diody umístěné na zadní viditelné části cyklistického bundy umožňují signalizaci změnu směru cyklisty, automatickou signalizaci brzdění, a všeobecně zvýšení viditelnosti cyklisty na vozovce.

Cíl vývoje

Hlavním úkolem inteligentního oděvu, je výrazné zvýšení bezpečnosti cyklistů při provozu na komunikacích. Cílem je vyrábět oděvy pro cyklisty, které nejen zvýší viditelnost cyklistů dalším aktivním osvětlením, ale také umí signalizovat brzdění a odbočování. (Nezbavuje cyklistu povinnosti dávat při změně směru jízdy znamení rukou)

Využití

Takovýchto oděvů lze využít pro zlepšení viditelnosti a bezpečnosti i u jiných sportů: motorkářů a mopedistů, in-line bruslení atd.

Představení partnerů

APPLYCON s.r.o.

Firma Applycon se zabývá vývojem a výrobou v oblasti nositelné elektroniky a inteligentních textilií již více než 7 let.. Podílí se na mezinárodních projektech v oblastech sportovního, módního a účelového oblečení pro různé světové značky. Firma disponuje poměrně silným know-how v oblasti integrace vodivých cest a vlastní elektroniky do různých typů oděvů. Spolupracuje již 4 roky s FT TUL v různých oborech spojených s inteligentními textiliemi. Jako příklady spolupráce můžeme uvést odborné přednášky pro studenty a doktorandy FT, účast a prezentace na seminářích a mezinárodních odborných konferencích pořádaných TUL, pomoc studentům při řešení bakalářských a diplomových prací a rovněž společné řešení vývojových úkolů pro různé firmy a instituce v ČR.

ELITRONIC s.r.o

Společnost ELITRONIC nabízí komplexní služby v oblasti vývoje a výroby elektrických a elektronických systémů – od vývoje nových výrobků, výroby prototypů a ověřovacích sérií, přes testování jejich klimatické a mechanické odolnosti a elektromagnetické kompatibility, až po sériovou výrobu a funkční testování. ELITRONIC již několik let spolupracuje s Applyconem a TUL na řešení různých aplikací z oblasti textilní elektroniky. Vysoký standard kvalityposkytovaných služeb je zajišťován systém řízení jakosti dle ISO 9001: 2008, firma je certifikována také podle standardů NATO systémem řízení jakosti AQAP 2110. Společnost má 180 zaměstnanců a přímo vyváží elektroniku asi do 15 zemí světa (včetně Číny), prostřednictvím finálních produktů svých zákazníků do dalších cca 40 zemí.

KALAS Sportswear, s.r.o.

Kalas Sportswear se sídlem v Táboře je největším českým výrobcem sportovního, převážně cyklistického oblečení.

Má již více jak 20tiletou tradici Původně vznikla jako česko-švýcarská firma ASSOS, ale v roce 1995 se stala samostatnou českou firmou. V současné době zaměstnává 170 zaměstnanců a své výrobky úspěšně exportuje do celého světa: do celé Skandinávie, Německa, Rakouska, Ruska, Velké Británie ,USA a dalších. zemí. Oblečení Kalas je již tradičně zastoupeno i na Olympijských hrách. Při těch posledních v Pekingu oblékali Kalas reprezentanti Česka, Slovenska, Norska, Švédska, Ruska a také na OH v Londýně bude mít oblečení Kalas své zastoupení.

Odkazy na články týkající se vývoje na Fakultě textilní TUL

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

25. června 2012