Výstava Nanovariace – Fakulta textilní TUL představuje originální uměleckou tvorbu

Liberec, 11 prosince 2013

Nanovariace – vernisáž výstavy

Katedra designu Fakulty textilní TUL dne 11. prosince v 16. hodin slavnostně zahájila v rámci projektu „Věda a umění“ výstavu pod názvem „Nanovariace“. Představuje se na ní originální textilní tvorba akademického malíře a pedagoga katedry designu Svatoslava Krotkého, který ke své netradiční formě uměleckého vyjádření využívá specifických vlastností nanovláken. Výstava emotivně spojuje vědu s uměním a je umístěna do vestibulu Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL( Bendlova 7, Liberec), jehož hlavní náplní je věda a výzkum. Výstava potrvá do 10. ledna 2014.

Akademický malíř Svatoslav Krotký

Vystudoval textilní atelier profesora Kybala a profesora Felcmana. Pracuje jako vedoucí výtvarník na katedře designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci (FT TUL). Zpočátku se věnoval především figurálním tapisériím. Patří k výrazným osobnostem v oblasti interiérových textilií, zejména pro hotelové a restaurační využití. Od roku 2003 se zabývá experimentální uměleckou tvorbou s využitím technologie výroby nanovlákenných struktur.

Pouhým okem neviditelná nanovlákna se díky tvorbě Svatoslava Krotkého „zhmotňují“ ve vzdušných a působivě něžných plastikách. „Základem je najít vhodný nosič pro konkrétní dílo, aby se nanovlákna uchytila v souladu s mým záměrem,“ říká Svatoslav Krotký. Na výstavě můžeme vidět nanovlákenné vrstvy na drátěné nebo kovové konstrukci, na kovové i skleněné mřížce či drátěné síťce. Vlákna tisíckrát tenčí než lidský vlas se zviditelňují do nejrůznějších abstraktních i realistických motivů i na tkanině z optického vlákna, na hedvábí atd.

Ve vědecké a výzkumné práci našel novátorský instinkt zvídavého umělce nečekanou inspiraci. V oblasti umění je v tomto směru osamoceným průkopníkem,“ hodnotí Krotkého novátorskou tvorbu historik umění Oldřich Palata.

Projekt Umění a věda

Pilotní projekt Umění a věda je financován MŠMT ČR příspěvkem na projekt tvůrčí činnosti (ukazatel F) Výše dotace: 700 000 Kč.

Cíl: Propojení výsledků současné vědy, zastoupené novými technologiemi a materiály, s výtvarným uměním prezentovaným v reálném výtvarném objektu. Propagace a popularizace vědy a pokročilých technologií prostřednictvím výtvarného umění a tím podpora humanizace technických výsledků a souběžně přiblížení a vývoj výtvarné tvorby podle současných technologických možností.

Využití výtvarné tvůrčí invence a kreativity studentů pro inovaci v oblasti uplatnění technologií.

Vytvoření prvního integrovaného ateliéru (tvůrčí dílny) „Umění a věda“ na Fakultě textilní TUL, a to se zaměřením na nanomateriály a nanostruktury a použití odpovídající nejnovější technologie pro uměleckou tvorbu.

Vize:Navázat na tento pilotní projekt dalšími projekty, a vytvořit tak tradici s novou koncepcí, tj. propojit výsledky vědy s kreativitou uměleckých děl a návrhářské činnosti. Postupné spojení dalších technologií a nových materiálů s výtvarnou tvorbou napříč fakultou textilní i dalšími fakultami TUL

Témata dalších projektů: tvorba nových vzorů a způsobů vzorování textilií inspirovaných strukturami a snímky z rastrovacího elektronového mikroskopu, vzorování a tvorba nových textilních struktur vypalováním laserem, využití 3D tisku pro bižuterní tvorbu aj.

Nanotechnologie na TUL

Technická univerzita je doma i ve světě spojována s nanotechnologiemi. Potom, co vědecký tým profesora Oldřicha Jirsáka před deseti lety objevil technologický postup průmyslové výroby nanovláken, se výzkum do značné míry zaměřuje na jejich nové aplikace v praxi. Velké možnosti využití nanovláken se ukazují například v oblasti filtrace- filtry díky použitým nanovlákenným materiálům o velkém měrném povrchu zachytí jemné prachové částice (plyny), bakterie a viry. Jedním z posledních úspěchů univerzity je patentovaná antibakteriální nanovrstva s dlouhodobými desinfekčními účinky. Část výzkumu se zaměřuje také na aplikace nanovláken v medicíně, mimo jiné i na přípravu tkáňových nosičů (scaffoldů), které tvoří podpůrnou strukturu pro růst buněk například chrupavek nebo cév. Univerzita dosáhla také vynikajících výsledků ve výzkumu využití nanočástic železa a jiných kovů při ochraně životního prostředí – zejména při sanaci odpadních vod….atd

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

Renata Štorová
vedoucí katedry designu FT TUL
telefon: 485353940
e-mail: renata.storova@tul.cz

12. prosince 2013