Jeden projekt končí. Péče o mladé talenty pokračuje

LIBEREC 28. ČERVNA 2014/ Zhruba 170 žáků základních škol převzalo z rukou rektora Technické univerzity v Liberci profesora Zdeňka Kůse diplom, potvrzující úspěšné absolvování v pořadí již čtvrtého ročníku Dětské univerzity. Počet absolventů Dětské univerzity TUL tak dnešním dnem stoupl na téměř 700. Čtvrtým ročníkem Dětské univerzity se uzavírá projekt „OTEVŘENÁ UNIVERZITA.“

Dětská univerzita ve dvou projektech

Studenti Dětské univerzity ve věku od 7 do 16 let poznávali technické předměty formou skutečného vysokoškolského studia, včetně slavnostní imatrikulace, získávání kreditů, obhajoby závěrečné práce a promocí. V nabídce bylynapříkla obory:: Strojírenství, Robotika a elektrotechnika, Mikroelektronika, Konstrukce automobilů, Aplikovaná chemie, Mikrobiologie a sanační technologie, Aplikovaná chemie, Inteligentní domácnost, atd. Studium bylo zábavnou formou přizpůsobeno věku studentů.

Dětskou univerzitu realizovala liberecká univerzita v rámci projektů „STARTTECH – ZAČNI S TECHNIKOU“ (realizace od srpna 2009 do června 2012) a „OTEVŘENÁ UNIVERZITA“ (realizace od června 2012). Na oba projekty získala TUL dotaci z Evropské unie z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši téměř 48 milionů korun.

Oba projekty se zaměřily na propagaci technických a přírodovědných oborů, například právě formou nabídky atraktivních volnočasových aktivit pro děti a mládež. Partnery univerzity přitom byly Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci. Účast na akcích byla díky dotaci EU pro účastníky zdarma.

Starttech – Začni s technikou!

V rámci projektu „Starttech – Začni s technikou“ uspořádala TUL během 3 let více než 220 volnočasových akcí, kterých se zúčastnilo více než  10 000 dětí ze základních škol. Kromě nejznámější Dětské univerzity to byly například Víkendy s technikou, Putování za vědou a technikou, Robotyáda, Vláknoškolky a další).

Otevřená univerzita

Technická univerzita v Liberci po skončení projektu „Starttech -Začni s technikou! „nejenže pokračovala ve svých aktivitách zaměřených na děti a mládež, ale podstatně tyto své aktivity rozšířila. V rámci dvouletého projektu „OTEVŘENÁ UNIVERZITA“ se uskutečnily další dva ročníky Dětské univerzity, kde se výrazně zvýšila nabídka studijních oborů – z původních 5, které nabízel první projekt, na letošních 15. Novinkou byly také dva ročníky čtrnáctidenního dětského tábora Letní dětské univerzity, jejíž podstatnou náplň tvořilo také studium technických a přírodovědných oborů. V rámci projektu se konaly Dny T – na nich dostali mladí lidé šanci realizovat své dobré nápady a badatelské záměry i bez peněz a kontaktů

Projekt ale nebyl určen jen pro děti a mládež. Univerzita připravila akce i pro širokou veřejnost. Jednalo se například o netradiční Dny otevřených dveří „Univerzita dokořán“ nebo oblíbený cyklus „Vědecké kavárničky“. TUL připravila pro veřejnost i specializované exkurze do zajímavých míst, která mají vztah k jejím výzkumným aktivitám: do jaderné elektrárny Temelín, štoly Josef u Mokrska atd. S velkým zájmem se setkaly i veřejné přednášky Dany Drábové. Středoškolští studenti ocenili mentoringový program „Vysokoškolákem na zkoušku“.

Péče o mladé talenty pokračuje v projektu EDUTECH

Nově získala TUL dotaci Evropské unie z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 26 milionů korun a letos v březnu zahájila dvouletý projekt EDUTECH. V rámci tohoto projektu připravuje podstatně rozšířený pátý ročník Dětské univerzity a třetí ročník Letní dětské univerzity.

„„Cílem projektu je šířit myšlenku Dětské univerzity i mimo půdu TUL. Chceme proto do výuky dětí na Dětské univerzitě více zapojit naše studenty a absolventy, aby se naučili s dětmi pracovat a v budoucnu byli schopni a ochotni pokračovat v našich aktivitách, otevírat vlastní technické či přírodovědné kroužky a realizovat podobné projekty i mimo Liberec,“ říká manažer projektu Miloš Hernych.

Výrazně se zvýší kapacita i počet oborů. V pátém ročníku Dětské univerzity, který bude zahájen letos v říjnu, si budou moci děti vybírat už z více než 40 oborů: Novinkou jsou například kurzy zaměřené na biomendicínské inženýrství, průmyslovou robotiku, mechaniku, pružnost a pevnost, informatiku a aplikovanou matematiku.

Širší cílová skupina: kurzy jsou určeny nejen pro žáky základních škol, ale i pro studenty středních škol. Cílem je zvýšit připravenost uchazečů o studium, protože ti dnes mají velké mezery především v matematice, fyzice a chemii.

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114, e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

27. června 2014