Projekt Pre-Seed aplikace nanomateriálů a progresivních technologií byl ukončen

Liberec, 31. října 2015 – Technická univerzita (TU) v Liberci, Ústav pro nanomateriály pokročilé technologie a inovace (CxI), realizovala v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Pre-Seed projekt s názvem Aplikace nanomateriálů a progresivních technologií. Realizace projektu v hodnotě bezmála 33,4 milionu korun byla zahájena ke dni 1. 1. 2014 a ukončena dne 31. 10. 2015. Projekt byl zaměřen na cílené vyhledávání partnerů z podnikatelského sektoru pro komerční uplatnění vybraných nadějných výsledků výzkumu v praxi.

Hlavním cílem projektu bylo urychlení zavádění nových progresivních technologií, materiálů a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem do průmyslové praxe. Na základě důkladného průzkumu trhu byla navázána spolupráce s potenciálními zájemci z tržního prostředí daných oblastí, resp. byla získána vyjádření zájmu. V období udržitelnosti očekáváme prodej výstupů či uzavření licenčních smluv.

V projektu Pre-Seed byl zohledněn především výzkum a vývoj v oblasti zvukoabsorpčních struktur, materiálů pro konstrukci bariérových systémů sloužících k ochraně životního prostředí, technologií přípravy filtračních materiálů v různém geometrickém uspořádání s možnou funkcionalizací nanovlákenných membrán jako nosičů biologicky nebo chemicky aktivních látek, nanomateriálů různého typu a složení určených především pro zdravotnická zařízení, automatických třídicích mechanizmů s důrazem na skleněné střepy s použitím především optických metod a také prototypu smart cyklistické bundy, konkrétně upřesnění konstrukčních velikostí bundy, testování údržby bundy, testování životnosti elektroniky a nahrazení manuálního spuštění signalizace směru automatickým spínačem.

Kontakt:

Prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc., řešitel projektu
mobil: 605 747 878
e-mail: jiri.maryska@tul.cz

7. ledna 2016