Unikátní studium zaměřené na plasty a kompozity jenom v Liberci

Fakulta strojní přichází v čase před podáváním přihlášek na vysoké školy s novinkami ve své nabídce studia. Od nového akademického roku otvírá nový navazující magisterský studijní program Technologie plastů a kompozitů.

Takto koncipovaný studijní program a obor nikde v republice nemají. Zlínská univerzita se v nabídce studia sice zaměřuje na plasty, ale studium je tam založené především na chemii.

My v nově akreditovaném oboru přistupujeme k problematice plastů a kompozitů komplexně. Program zahrnuje předměty týkající se polymerů, hodnocení struktury a vlastností včetně technologií a procesů jejich zpracování, aditivních technologií. Dále jsou zde předměty, které dotváří znalosti oboru – jako konstrukce, formy, stroje, simulace procesů atd.,“ říká proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost Fakulty strojní TUL Dora Kroisová.

Studenti se budou v novém oboru zabývat také problematikou degradace, recyklace a biodegradabilitou polymerů a tzv. „zelených kompozitů“, tedy biologicky rozložitelných plastů.

Je to ideální zaměření nejen pro liberecký region, který ekonomicky stojí hlavně na automobilovém průmyslu a zpracování plastů pro automobilky i další výrobní odvětví, ale pro celou Českou republiku. Plastikářský průmysl je dynamický a perspektivní celosvětově. Absolventi oboru Technologie plastů a kompozitů budou vyvažováni zlatem,“ říká děkan fakulty Petr Lenfeld.

Nový bakalářský program Strojírenství bude ještě více propojen s praxí

Na bakalářském stupni studia Fakulta strojní TUL připravila také novinku. Pokračuje v cestě jednoho společného bakalářského studia pro všechny možné další navazující programy, ale původní program Strojní inženýrství nově od příštího akademického roku nahrazuje studijním programem Strojírenství, jehož cílem je podle Dory Kroisové především mnohem užší propojení teorie s praxí. Studenti musí například během tohoto studia splnit šest týdnů odborné praxe ve firmě.

Na tyto novinky máme v plánu navázat dalšími novými magisterskými studijními programy, které se zaměří na kovové materiály a technologie, konstrukce strojů a zařízení, automobily, průmyslové procesy a systémy automatizace a robotizace, mechaniky či energetiky,“ říká profesor Lenfeld a dodává: „Cíl je, aby nově koncipované programy připravily absolventy co nejlépe na současné požadavky pracovního trhu.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení do bakalářského studia Strojírenství a magisterského studia Aplikovaná mechanika na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci podávejte do 31. března 2019.

Přihlášky do navazujícího magisterského studia, včetně nového oboru Technologie plastů a kompozitů, přijímá fakulta do 31. července 2019.

Technická univerzita v Liberci má v současnosti 6000 studentů studujících na sedmi fakultách: strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, na fakultě ekonomické, fakultě umění a architektury, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a nejmladší fakultě zdravotnických studií. Vedle fakult vede také Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podle studie Think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, a řadí se tak za Zentivu nebo Škodu Auto. Mezi univerzitami je první.

Kontaktní osoby:

Mgr. Barbora Jónová
Mluvčí TUL
Technická univerzita v Liberci
Mob: +420 737 658 607
Tel: +420 485 352 819
Mail: barbora.jonova@tul.cz

7. března 2019