Na ekonomickou realitu v globalizovaném světě se zaměří nový studijní program

Hospodářská politika v globálním prostředí je nový navazující magisterský studijní program, do kterého si můžete podat přihlášku do 31. března 2019. Novinek v nabídce studia Ekonomické fakulty TUL je letos více.

Podle garantky nového oboru Šárky Laboutkové si podnikatel nebo manažer dnes nevystačí se solidními znalostmi byznysu, je potřeba mít také dobrý přehled o hospodářských a politických silách, které hýbou globálními celky, a tím v důsledku i každým podnikem v jednotlivých zemích.

Je důležité se orientovat například ve strategiích, jak vládních, tak evropských nebo mezinárodních, v tom, kdo a jak je vytváří, jak fungují rozhodovací procesy v nadnárodních strukturách, jaké jsou jejich limity, jestli jsou efektivní a jak se dají změnit,“ říká docentka Laboutková a dodává: „Navíc v Evropské unii sledujeme jasnou snahu o větší zapojení občanů do dění kolem sebe. To má vliv na interakce mezi soukromým a veřejným sektorem. Tyto vazby jsou složité, protože se v nich na pozadí střetu různých zájmů propojují politická rozhodnutí s ekonomikou integračních celků. Absolvent nového oboru by měl být schopen chápat tyto souvislosti, vazby a motivy jednotlivých aktérů hospodářské politiky v globálním kontextu.

Povinných odborných předmětů bude pouze deset

Nový studijní program proto nechce zahltit studenty předměty, těch povinných odborných je na celé dvouleté studium pouze deset. Studenti tak mají mít více prostoru na to, aby probrali jednotlivá témata z oblasti makro- i mikroekonomie, světové ekonomiky či veřejné politiky více do hloubky a soustředili se na rozvíjení kritického myšlení a práce s fakty.

Specialitou studia je diskuzní seminář ve třetím semestru, ve kterém bude prostor pro aktuální témata. Do semináře budou zváni hosté, kteří mají k tématu co říci. V posledním semestru dvouletého navazujícího studia pak mají studenti jediný povinný odborný předmět, vedený v angličtině: Impacts of Globalization on the Developing Countries.

Absolventi programu Hospodářská politika v globálním prostředí najdou uplatnění v nadnárodních společnostech, ve veřejné správě i neziskovém sektoru, jako odborní konzultanti, odborníci pro tvorbu hospodářsko-politických koncepcí a strategií udržitelného rozvoje či jako reprezentanti ČR v mezinárodních platformách.

Fakulta zrušila obory, nabízí studijní programy se specializacemi

Druhou novinkou v navazujícím magisterském studiu je program Podniková ekonomika se dvěma specializacemi Management podnikových procesů a Marketing a mezinárodní obchod. Je to nabídka pro uchazeče, kteří chtějí především pochopit souvislosti podnikových činností.

Liberecká ekonomická fakulta nabízí od nového akademického roku inovovanou nabídku i na úrovni bakalářského studia, a to studijní program Podniková ekonomika se specializacemi Management výroby a Management služeb a studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy se specializacemi Mezinárodní obchod a Cestovní ruch. Studijní program Systémové inženýrství zůstává ve stejné podobě jako doposud.

Fakulta se připravila na změny, které si vyžádala novela vysokoškolského zákona ze září roku 2016 a již od příštího akademického roku nenabízí studijní obory, ale kompletní nabídku studia strukturuje na studijní programy se specializacemi.

Studenti programu budou mít společný teoretický základ a povinně volitelné specializační předměty. Nabídka studia je tak pro uchazeče přehlednější a studium kompaktnější. U nabízených ekonomických oborů to dává dobrý smysl, protože jednotlivé oblasti podnikové ekonomiky, financí, managementu a obchodu jsou úzce provázané,“ říká Jaroslava Dědková, proděkanka EF TUL pro studijní záležitosti.

Přihlášky do všech studijních programů na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci můžete podávat elektronicky do 31. března 2019.

Informace o celé nabídce studia i s odkazem na přihlášku naleznete na webu pro uchazeče.

Technická univerzita v Liberci má v současnosti 6000 studentů studujících na sedmi fakultách: strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, na fakultě ekonomické, fakultě umění a architektury, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a nejmladší fakultě zdravotnických studií. Vedle fakult vede také Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podle studie Think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, a řadí se tak za Zentivu nebo Škodu Auto. Mezi univerzitami je první.

Kontaktní osoby:

Mgr. Barbora Jónová
Mluvčí TUL
Technická univerzita v Liberci
Mob: +420 737 658 607
Tel: +420 485 352 819
Mail: barbora.jonova@tul.cz

12. března 2019