V Liberci se naučíte vytvářet inteligentní systémy. Studium pro chytré a odvážné hlavy

Pro studenty, kteří se nebojí programování spojeného s matematikou a baví je řešit složité úlohy, je určena nová akreditovaná specializace Inteligentní systémy na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (FM TUL). Fakulta tuto specializaci nabízí od letošního září ve studijním bakalářském programu Informační technologie.

Chceme oslovit chytré studenty a učit je moderní softwarové technologie, které se používají pro zpracování velkého objemu dat. Hodně se zaměříme na využití hlubokých neuronových sítí.  To jsou úspěšné modely, které se využívají ve všech aplikacích umělé inteligence i strojového učení,“ říká garant studijního programu docent Josef Chaloupka.

Podle odborníka na počítačové zpracování řeči profesora Jana Nouzy se sice jedná o náročné ale zároveň velmi perspektivní studium a to, že je zařazeno už do bakalářského programu, má své opodstatnění: „Jsou to relativně nové a složité věci a my chceme zájem dobrých studentů podchytit už na začátku studia“ Studenti si budou moci vybrat tuto specializaci po absolvování prvního ročníku studia. Už v něm je ale pro ně připravena série předmětů a specializovaných přednášek, při kterých se s problematikou inteligentních systémů dostatečně seznámí.

Studium se v bakalářském stupni zaměřuje jak na širší teoretickou přípravu, tak i konkrétní aplikace. „Vychováme pro tento obor špičkové kompetentní vědecké pracovníky, kterých je obecně velký nedostatek,“ tvrdí docent Chaloupka.

Jak vysvětluje garant specializace Petr Červa z FM TUL, má tato specializace část teoretickou a aplikační. Teoretická průprava se zaměřuje na strojové učení. To je podoblast umělé inteligence zabývající se algoritmy, způsoby ukládání a zpracování dat, vytvářením systémů, které umí s těmi daty pracovat – a také technikami, které umožňují počítačovému systému se z těchto dat učit. To znamená, že neuronové sítě, které zpracovávají velké množství dat, postupně poznávají, co mají v datech hledat, a pokud udělají chyby, vyhodnocují je a učí se je odstraňovat.

 „Teoretické znalosti, které studenti získají, budou moci využít při řešení velké škály úloh. Strojové učení má široké uplatnění. Jeho techniky se využívají například v biomedicínské informatice, rozpoznávání řeči, obrazu i objektů či při zpracování psaného textu. Využívá se i při rozpoznávání lidí podle obličejů nebo při automatickém překladu,“ přibližuje novou specializaci Petr Červa.

V aplikační části se výuka podle něj zaměří na to, aby studenti uměli využívat již existující softwarové technologie, které jim umožní zpracovávat velké objemy dat a trénovat různé systémy na strojové učení. Absolventi bakalářského studia mají možnost dále se na FM TUL vzdělávat v této specializaci v navazujícím magisterském, případně doktorském studiu a postupně se naučit inteligentní systémy i vyvíjet.  Fakulta jim nabízí volitelné úzce specializované předměty zaměřené třeba na zpracování řeči, obrazu nebo textu.

Děkan fakulty profesor Zdeněk Plíva považuje tento nový obor za velmi perspektivní: „Je to obor, který se velmi dynamicky rozvíjí, a inteligentní systémy se prosazují v dalších a dalších oblastech. Připomeňme třeba autonomní vozidla nebo průmyslový internet věcí. Většina firem investuje do nových technologií s prvky umělé inteligence a rozšiřuje síť vzájemně komunikujících zařízení. Díky tomu je nutno zpracovávat velké objemy dat průběžně a vedle toho se další obrovské množství dat ukládá a čeká na zpracování a vyhodnocení. A právě zde jsou inteligentní systémy nezbytné.  Moderní firmy se bez vysokoškolsky vzdělaných IT specialistů se znalostmi těchto nejnovějších technologií prostě neobejdou,“ konstatuje.

A co by mohlo mladé lidi nalákat ke studiu tohoto oboru? Třeba zájem českých i zahraničních firem je zaměstnat, nebo pohled na mzdy špičkových IT pracovníků, které v posledním roce vzrostly o 20 procent a v oblasti zpracování velkých dat se pohybují vysoko nad 100 tisíc Kč měsíčně?

Přihlášky do všech studijních programů na FM TUL můžete podávat elektronicky do 30. března 2019.

Informace o celé nabídce studia i s odkazem na přihlášku naleznete na webu  www.fm.tul.cz v záložce pro uchazeče.

Technická univerzita v Liberci má v současnosti 6000 studentů studujících na sedmi fakultách: strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, na fakultě ekonomické, fakultě umění a architektury, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a nejmladší fakultě zdravotnických studií. Vedle fakult vede také Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podle studie Think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, a řadí se tak za Zentivu nebo Škodu Auto. Mezi univerzitami je první.

Kontaktní osoby:

Mgr. Barbora Jónová
Mluvčí TUL
Technická univerzita v Liberci
Mob: +420 737 658 607
Tel: +420 485 352 819
Mail: barbora.jonova@tul.cz

19. března 2019