Drábová je zastánkyní jádra, ale zelenou energii považuje za zdroj budoucnosti

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost přednášela našim studentům a stovkám středoškoláků z Libereckého a Ústeckého kraje. Dana Drábová vedle sebe staví rostoucí energetickou náročnost lidstva, která strmě stoupá, a nenahraditelnou roli fosilních paliv, která tuto náročnost z větší části pomáhají uspokojovat.

Přes 80 % spotřebované energie na světě pochází z fosilních paliv a tento podíl roste. Přes všechny deklarace a závazky o snižování spotřeby fosilních paliv nevíme, čím je nahradit,“ řekla dnes v univerzitní aule Dana Drábová.

Ve svých úvahách vždy pečlivě argumentuje a opírá se přitom o ověřené a oficiální statistiky, grafy a data.

Jak dnes prohlásila: „Nejsem odpůrcem obnovitelných zdrojů energie, naopak jim velice fandím a vidím v nich jeden z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější zdroj energie budoucnosti, ale zatím neumíme a ještě dlouho nebudeme umět využít jejich potenciál.

Proto Daně Drábové zatím vychází jako naprosto zásadní energetický zdroj jádro, které lidstvo využívá od poloviny 20. století. V současnosti je na světě v provozu 453 reaktorů štěpících jádra za účelem výroby elektrické energie a dalších 57 reaktorů se vyrábí.

Jak dnes uvedla Dana Drábová ve své přednášce „Svět (a) energie – energetická mytologie“, reaktory se staví hojně v jižní a jihovýchodní Asii, lídrem výstavby je Čína.

V globální debatě se proti jádru snáší řada argumentů, které akcentují bezpečnost, nakládání s vyhořelým radioaktivním materiálem nebo třeba energetickou či finanční náročnost výstavby jaderných reaktorů.

Řada obnovitelných zdrojů energie – jak dále uvedla Drábová –, jakou jsou solární panely nebo větrné elektrárny, je ale ve své produkci závislá na vstupních surovinách, které jsou na Zemi rozmístěny velmi nerovnoměrně a jejichž těžba je náročná energeticky i pro životní prostředí.

Většina fotovoltaických panelů se vyrábí v Číně. Jak se tam získávají suroviny a kde získávají energii pro jejich výrobu, o tom máme jen mlhavé informace. Myslím, že kdybychom se na to mohli do Číny jet podívat, řada lidí by změnila svůj názor na ,čistouʻ energii,“ zakončila úvahu o obnovitelných zdrojích energie Dana Drábová.

I proto předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vychází přes některá negativa energie z jádra jako nejoptimálnější a doufá v České republice v její další rozvoj a výstavbu dalších reaktorů.

V současnosti provozuje skupina ČEZ v České republice šest jaderných reaktorů v elektrárnách Dukovany a Temelín, každá třetí žárovka v našich domácnostech svítí díky elektrické energii získávané z jaderných elektráren, ve světě je celkový podíl využití jaderné energie v energetickém mixu 12 %.

Danu Drábovou zvou tradičně k přednášce Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Fakulta strojní TUL. Středoškoláci z Liberce a celého kraje, které k nám fakulty také na přednášku pozvaly, si poté mohli prohlédnout univerzitu včetně našich laboratoří. 

Kontaktní osoby:
Mgr. Barbora Jónová
Mluvčí TUL
Technická univerzita v Liberci
Mob: +420 737 658 607
Tel: +420 485 352 819
Mail: barbora.jonova@tul.cz

21. března 2019