Delegace honorárních konzulů poprvé v kraji. Navštívili laboratoře TUL, VÚTS a pivovar

Ve svých domovských zemích hájí zájmy českých občanů a propagují české hospodářství, vědu i vysoké školství. To je úkol honorárních konzulů. Vzali ho na sebe  dobrovolně a ministerstvo zahraničí je na oplátku pravidelně zve na návštěvu České republiky. V rámci ní se desítka z nich přijela podívat také do Libereckého kraje.

Na naší univerzitě si prohlédli laboratoře Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) zaměřené na 3D tisk a produkci nanovláken. Zajímali se o technické možnosti 3D tisku, budoucí využití i o spolupráci univerzity v těchto oblastech s aplikační sférou.

Vše, co se u nás dozvěděli a co si prohlédli, mohou přenést jako téma do své mateřské země. „Někteří honorární konzulové jsou nebo byli akademicky činní a mají dobré kontakty na univerzitní i vědecká pracoviště ve své zemi,“ říká Anna Dupalová z Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí, která delegaci doprovázela.

Na Technickou univerzitu v Liberci v pátek 21. června přijeli honorární konzulové z Paříže, Říma, Osla, Lisabonu, Los Angeles, Limy, Ankary, Astany, Chicaga a Montrealu. Někteří s doprovodem. Přivítali je radní Libereckého kraje Radka Loučková Kotasová a prorektor TUL Pavel Mokrý.

Honorární konzulové jsou významným článkem české diplomacie. „Jsou to lidé, kteří se rozhodli, že pomohou zlepšit jméno České republiky v zahraničí a v případě potřeby také pomohou našim občanům v nesnázích. A to vše na své náklady. Proto je každých 5–6 let zveme do Prahy a připravujeme množství akcí, abychom se jim tím alespoň částečně odvděčili za služby naší zemi,“ říká Anna Dupalová.

Důležitým bodem programu setkání honorárních konzulů bývají exkurze do předních českých firem, výzkumných institutů a univerzit. „Cílem těchto exkurzí je přiblížit konzulům české výrobky a know-how, které často v zahraničí svým jménem propagují a pomáhají v jejich prosazení na zahraničních trzích,“ uvedla Anna Dupalová z ministerstva zahraničí.

V Libereckém kraji byla tak početná výprava honorárních konzulů poprvé. Kromě laboratoří naší univerzity navštívili Výzkumný ústav textilních strojů (VÚTS) a Pivovar Svijany.

Technická univerzita v Liberci má v současnosti 6000 studentů studujících na sedmi fakultách: strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, na fakultě ekonomické, fakultě umění a architektury, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a nejmladší fakultě zdravotnických studií. Vedle fakult vede také Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podle studie Think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, a řadí se tak za Zentivu nebo Škodu Auto. Mezi univerzitami je první.

Mgr. Barbora Jónová
Mluvčí TUL
Oddělení komunikace a marketingu
Technická univerzita v Liberci
E-mail: barbora.jonova@tul.cz
Tel.: +420 485 352 819
Mob.: +420 737 658 607

24. června 2019