Otvíráme učitelství přírodopisu. Hlásit se můžete do 31. srpna 2019

Studenti nového programu budou pracovat s nejmodernějšími přístroji a vzácnými mineralogickými a geologickými sbírkami.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL pro přípravu budoucích učitelů nově akreditovala  bakalářský studijní program přírodopis se zaměřením na vzdělávání. Studentům nyní nabízí kombinaci přírodopisu s tělesnou výchovou, zeměpisem, fyzikou nebo matematikou.

Velký prostor budeme věnovat praktickým cvičením. Nově vybavujeme laboratoře a rádi bychom, aby studenti s přístroji skutečně pracovali, ne pouze sledovali, jak na nich pracuje vyučující. Ve výbavě máme například elektronový rastrovací mikroskop nebo katodoluminiscenční mikroskop,“ říká Irena Lovětinská Šlamborová, vedoucí oddělení přírodopisu na katedře chemie FP TUL, a dodává: „Co se týče vybavení a pomůcek, můžeme studentům například nabídnout také práci s unikátními a rozsáhlými geologickými a mineralogickými sbírkami, které patří k nejlepším v širokém regionu, nebo s trvalými preparáty barvenými různými technikami.

Studenti nového programu absolvují obecnou biologii, botaniku a základy mykologie, základy geologie, zoologii, ekologii, mikrobiologii nebo biologii člověka. Tyto povinné předměty jsou doplněny mnoha zajímavými povinně volitelnými předměty jako výživa dětí a dospělých, základy mineralogie a paleontologie nebo historie biologie, budou se učit zakládat herbář nebo zoologickou sbírku. Kromě práce s moderními přístroji je čekají také botanická, zoologická a geologická cvičení v terénu nebo například pitvy.

Spolupracujícími institucemi jsou Krajská nemocnice v Liberci, Severočeské muzeum v Liberci, ZOO Liberec a Krajská hygienická stanice Libereckého kraje. Odborníci z těchto institucí se budou také podílet na výuce.

Fakulta využije též spolupráci se školami v libereckém regionu –  ZŠ Vrchlického poskytne volné pozemky pro pěstitelské práce a experimenty a SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant nabízí odborné zázemí a techniku pro praktickou výuku.

Naší ambicí je zapojit tyto partnery nejen do výuky, ale také do výzkumu, na kterém by se podíleli i naši studenti,“ říká Kamil Zágoršek z katedry geografie, člen týmu, který se podílel na přípravě programu k akreditaci.

Na nově otevřený bakalářský program se můžete hlásit do konce letošního srpna, přihlášku najdete zde: https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec

Technická univerzita v Liberci má v současnosti 6000 studentů studujících na sedmi fakultách: strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, na fakultě ekonomické, fakultě umění a architektury, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a nejmladší fakultě zdravotnických studií. Vedle fakult vede také Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podle studie Think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, a řadí se tak za Zentivu nebo Škodu Auto. Mezi univerzitami je první.

5. června 2019