Univerzita třetího věku seznamuje seniory se současným světem. Letos otevře 17 nových kurzů

Mezi novými kurzy pro studenty ve věkové skupině 50+ při Technické univerzitě v Liberci jsou Internet v každodenním životě, Voda – základ života nebo Polymery v denním životě. 

Chceme zájemcům ze starší studijní generace nabídnout také kurzy zaměřené na témata, která hýbou společností a jsou aktuální,“​ říká Jitka Pacltová, ředitelka Centra dalšího vzdělávání TUL, které Univerzitu třetího věku organizuje. 

Univerzita třetího věku (U3V) začátkem července zahájila zápisy, v nabídce má 60 kurzů, nových je 17, což je letos nevídaná „úroda“. 

Pro rok 2019/2020 se nám rozrostl především počet kurzů zajišťovaných kolegy z univerzity, například otvíráme daleko více kurzů z historie,“​ říká Petra Palaščáková, koordinátorka U3V. 

Velkou část nabídky kurzů U3V představují již tradičně kurzy jazykové, i zde jsou dvě novinky: kurzy angličtiny i němčiny úrovně B2 s rodilým mluvčím. Z dalších novinek jsou to „Geografie nejsou jenom mapy“, „Česko-saská literární krajina“, kurz digitální fotografie se zaměřením na architekturu, „Onomastika“, kurz o geografii a reáliích východní Evropy a další. 

Celou nabídku 60 kurzů pro rok 2019/2020 najdete na webu Univerzity třetího věku zde.

https://www.cdv.tul.cz/index.php/univerzita-tretiho-veku/

Kurzy jsou jedno- i vícesemestrové. Podmínkou je věk nad 50 let a maturita, kurzy se platí. 

Přihlášku najdete zde. 

https://www.cdv.tul.cz/wp-content/uploads/2018/06/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-U3V-ochr ana-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-2018.pdf

Letní škola sborového zpěvu v červenci 

U3V přichystala ještě jednu novinku, a to Letní školu sborového zpěvu, kterou povede sbormistryně z FP TUL Jana Konvalinková ve dnech 22.–27. července 2019 v Liberci. Podrobnosti ke kurzu sdělí Petra Palaščáková na mailu: ​petra.palascakova@tul.cz​. Přihlásit se na letní školu můžete do 12. července 2019. 

Technická univerzita v Liberci má v současnosti 6000 studentů studujících na sedmi fakultách: strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, na fakultě ekonomické, fakultě umění a architektury, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a nejmladší fakultě zdravotnických studií. Vedle fakult vede také Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podle studie Think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, a řadí se tak za Zentivu nebo Škodu Auto. Mezi univerzitami je první. 

Mgr. Barbora Jónová
Mluvčí TUL
Oddělení komunikace a marketingu
Technická univerzita v Liberci
E-mail: barbora.jonova@tul.cz
Tel.: +420 485 352 819
Mob.: +420 737 658 607
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI​|​
Studentská 1402/2 |​461 17 Liberec 1

11. července 2019