Technická univerzita v Liberci stoupá po dalších celosvětových žebříčcích

Technická univerzita v Liberci se umístila v celosvětovém srovnání vysokých škol na pozici 751–800. Do jednoho z nejprestižnějších žebříčků světa se probojovala letos poprvé, a zaujala tak místo mezi dalšími osmi českými univerzitami. Nově se také umístila v žebříčcích THE Golden Age pro univerzity s datem založení v letech 1945–67 a THE Europe Teaching Ranking 2019, který zohledňuje především to, co o nás v dotaznících uvedli sami studenti.

Naším zájmem je být součástí těchto žebříčků a dosahovat v nich, co nejlepších umístění. Jsme pyšní, že se nám daří každoročně obhájit umístění a také rozšiřovat počet žebříčků, do kterých jsme zahrnuti. Velice si vážíme všech, kteří k hodnocení v těchto žebříčcích přispívají,“ říká k tomuto velkému úspěchu Michaela Andělová, vedoucí Zahraničního oddělení TUL.

Žebříček QS World University Ranking poskytuje mezinárodní srovnání univerzit z celého
světa – hodnotí je z hlediska akademické reputace, citace akademických pracovníků nebo internacionalizace školy. Technická univerzita v Liberci se tak umístila v žebříčku, kterému již osm let v řadě vévodí americká univerzita Massachusetts Institute of Technology, dále Standford nebo Harvard. Z českých univerzit se nejlépe umístila Univerzita Karlova, která se pyšní 291. Místem. 

Univerzita zlatého věku

Dalším zásadním úspěchem jsou umístění v žebříčcích THE.  Žebříček THE Golden Age se zaměřuje na univerzity založené v období 1945–1967, které bylo podle tvůrců žebříčku „celosvětově zlatým věkem vysokých škol, charakteristickým rychlým rozvojem univerzit a rostoucími investicemi do výzkumu.“ 

V tomto dlouho očekávaném prestižním žebříčku se TUL objevila letos poprvé a hned se umístila na  201. až 250. pozici. Z dalších českých univerzit se umístila Univerzita Pardubice nebo Vysoká škola ekonomická v Praze. Kritéria, která rozhodují o pořadí univerzit, jsou možnosti a prostředí výuky, objem a přínos výzkumu a citovanost našich vědců.

Očima studentů

THE Europe Teaching Ranking se zaměřuje na kvalitu výuky z pohledu studentů. Ti mohou svou spokojenost vyjádřit pomocí dotazníků, které organizátoři žebříčku rozesílají. Otázky se týkají výuky a jejího prostředí, zapojení vyučujících v komunikaci se studenty nebo podmínek k budoucímu rozvíjení studenta. Dotazníků se mohou účastnit studenti na všech úrovních studia, domácí i zahraniční studenti. V tomto žebříčku, který se týká výhradně evropských univerzit, se Technická univerzita v Liberci umístila na 151. až 200. pozici. 

Technická univerzita v Liberci má v současnosti 6350 studentů studujících na sedmi fakultách: strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, na fakultě ekonomické, fakultě umění a architektury, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a nejmladší fakultě zdravotnických studií. Vedle fakult vede také Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podle studie Think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, a řadí se tak za Zentivu nebo Škodu Auto. Mezi univerzitami je první.

Mgr. Barbora Jónová
Mluvčí TUL
Oddělení komunikace a marketingu
Technická univerzita v Liberci
E-mail: barbora.jonova@tul.cz
Tel.: +420 485 352 819
Mob.: +420 737 658 607

25. července 2019