Studenti Technické univerzity v Liberci se mají. Do výuky pro ně pořídili skutečnou sanitku

Fakulta zdravotnických studií TUL pořídila svým studentům plně vybavenou sanitku, která slouží k vytváření simulací. 

Nejúčinnější ve vzdělávání – alespoň za oblast zdravotnictví to mohu říci – jsou simulační metody: práce s figurínami, obrazovými metodami, jako je CT, a podobně. To je také důvod, proč jsme se rozhodli investovat do sanitního vozu,“ říká děkan FZS, Karel Cvachovec.

Sanitka, kterou využívá Fakulta zdravotnických studií, umožňuje studentům zažít nový formát výuky. Simuluje zásahy, které jsou plně autentické díky nejmodernějšímu vybavení – vytváří tím reálné podmínky, které při zdravotnickém zákroku panují.

Další výhodou simulační výuky je možnost podívat se na záznamy, které kamera v sanitce snímá. Studenti se tak mohou poučit ze svých chyb a zažijí situaci z pozice pozorovatele i účastníka. 

Sanitka není první inovací

Nová sanitka na FZS se tak přidává k dalším inovacím ve výuce budoucích zdravotníků, které univerzita nabízí. Dalším simulačním zařízením je laboratoř urgentního příjmu, která studenty připravuje na krizové situace.

Můžeme tak simulovat celý proces od výjezdu záchranné služby a ošetření pacienta v terénu po převoz a následnou péči na urgentním příjmu. Tímto konceptem jsme mezi zdravotnickými fakultami našeho typu unikátní,“ shrnuje Karel Cvachovec a dodává, že fakultní sanitka je na všech akcích pořádaných fakultou nepřehlédnutelná, takže plní navíc i funkci propagační.

Sanitka momentálně funguje pouze jako prostředek pro výuku, ačkoliv je vybavena nejmodernějšími nástroji a vybavením. Fakulta se chce do budoucna zasloužit o to, aby sanitka mohla být využívána i v terénu. 

Naší vizí je také zapojit fakultní sanitku například při mimořádných situacích do záchranného systému a vyrážet s ní do terénu. Střetávají se tu ale legislativy a administrativy resortu školství a zdravotnictví, které lze sice těžko sladit, ale pracujeme na tom,“ uzavírá děkan Cvachovec.

31. července 2019