Slavnostní imatrikulace

Imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářských studijních oborů v prezenční formě studia Ekonomické fakulty se koná 30. 9. 2019 ve 13 hodin v Aule budovy G.

17. září 2019