Aktuality: Ekonomická fakulta

Slavnostní imatrikulace EF — 16. 9. 2021

Slavnostní obřad u příležitosti imatrikulačního slibu studentů 1. ročníků Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci se koná v pondělí 27. září 2021 od 13:00 hodin v aule Technické univerzity v Liberci (budova G). Výkaz o studiu a ISIC kartu si studenti vyzvednou na místě po skončení imatrikulace podle jednotlivých oborů. Studenti kombinované formy studia si studentské karty vyzvednou na studijním oddělení v úředních […]

Pozvánka na konferenci v Litvě „Societal Interactions: Rethinking Modern Issues“ EF — 13. 9. 2021

SMK is organizing an international scientific conference „Societal Interactions: Rethinking Modern Issues“. The date of the conference is 9th December, 2021. The main areas of the conference would be as those: Creative economy Wealth, health and wellness trends Transition to a green economy Communication in the digital age / Digital democracy Educational innovations for human development We kindly […]

Nabídka stipendií do německy mluvících zemí na akademický rok 2022–2023 EF — 7. 9. 2021

Německo – stipendia Německé akademické výměnné služby (DAAD) DAAD nabízí řadu stipendií pro různé cílové skupiny – pro studenty bakalářských programů od 2. ročníku, studenty magisterských a doktorandských programů, vysokoškolské pedagogy a vědecké pracovníky. Přehledy podmínek pro jednotlivá stipendia naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA. Podrobné informace a instrukce k podání žádosti naleznete na stránkách […]

Aktualizováno: Opatření proti COVID19 EF — 24. 8. 2021

Aktuálně platná opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 pro vysoké školy. Od 1. září 2021 platí, že vstup do vnitřních prostor Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci je povolen při dodržení základního hygienického minima. Je umožněna prezenční účast na výuce. Účast na výuce již není podmíněna negativním testem na přítomnost onemocnění SARS-CoV-2. Osobní přítomnost na zkouškách je povolena za […]

Zápis studentů EF do vyšších ročníků pro akademický rok 2021/22 EF — 23. 8. 2021

Zápis studentů do vyšších ročníků bude probíhat ve dnech 1. září – 22. září 2021 elektronickou formou prostřednictvím informačního systému STAG viz. Příkaz děkana 2/2021 Potvrzení o studiu budou vydávána až po provedených zápisech. Zápisový list A za akademický rok 2020/21 a zápisový list B za akademický rok 2021/22 studenti doručí v termínu 27. září – 31. října 2021 na studijní oddělení (případně vloží do schránky před […]

7th International E-Conference on New Trends in Econometrics and Finance in Turkey EF — 23. 8. 2021

Dear Colleagues,We are proud to announce 7th International Conference on New Trends in Econometrics and Finance (ICNTEF’21) which will be organised fully virtually on dates between October 15–17, 2021. All information is available in the conference web site. For more information please do not hesitate to contact us: info@icntefcconference.com Like the previous conferences, this conference serves as a place for academics, […]

Podmínky pro účast na promocích EF — 28. 6. 2021

Podmínky pro účast na promocích konaných 1. 7. 2021. Studenti, kterým bude předán diplom, přijdou do budovy G v roušce, pro celý slavnostní obřad však mohou být roušky sundány. Každý student musí mít při sobě čestné prohlášení. Doprovod studentů musí přijít s rouškou a celou dobu slavnostního obřadu ji mít nasazenou, a zároveň mít při sobě čestné […]

Nabídka stipendia pro studium v Koreji v oblasti IT EF — 23. 6. 2021

Velvyslanectví Česka v Soulu ve spolupráci s KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) nabízí stipendijní program zahrnující studijní programy pro vládní úředníky, akademické pracovníky na univerzitách, výzkumníky a experty v IT oborech. Stipendium pokrývá školné, životní náklady a letenky až na dva roky pro magisterské studenty a až na tři roky pro Ph.D. studenty. Podmínkou je […]

Pracovní nabídka KNORR-BREMSE pro absolventa EF EF — 8. 6. 2021

Partner EF TUL společnost Knorr-Bremse, přední světový výrobce brzdících systémů pro užitková a kolejová vozidla, hledá nového kolegu na pozici HR – generalist.

Letní škola v Uzbekistánu EF — 4. 6. 2021

Tashkent State University of Economics v Uzbekistánu pořádá letní školu na téma Economic potential and Economic reforms in Uzbekistan. Součástí letní školy je i návštěva tří pohádkově fantastických měst na středověké hedvábné stezce Samarkand–Bukhara–Khiva. Další informace: informační leták, propagační video. Kontaktní osoba: Martina Chvojková, martina.chvojkova@tul.cz