Fulbrightova stipendia na akademický rok 2023/24

Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2023/2024 se bude konat série prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a současní stipendisté, kterých se můžete ptát na zkušenosti z pobytu, přijímacího řízení, a nás se zase můžete vyptat na vše ostatní, co s programem, přihláškou a pobytem v USA souvisí.

Pro přihlášení na webinář je potřeba odeslat registrační formulář nejpozději dva dny před konáním akce:

Webináře budou probíhat formou on-line Zoom setkání. První série webinářů, na které srdečně zveme všechny zájemce o stipendia:

  • 20. dubna 2022 v 15 hod: Program pro studenty
  • 21. dubna 2022 v 15 hod:  Program pro vědce a přednášející
  • 26. dubna 2022 v 15 hod: Fulbright-Masaryk program
  • 28. dubna 2022 v 10:30 hod: Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, zaměřený na hostování amerických stipendistů

Detailní informace k webinářům včetně registračních formulářů jsou k dispozici na webové stránce www.fulbright.cz a průběžně budou na sociálních sítích FacebookInstagram.

Bližší informace

https://www.fulbright.cz/stipendia/zakladni-informace/

  • Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.
  • Všechna stipendia jsou udělována pouze v rámci  přesně a pevně definovaných programů a podle stanovených postupů.
  • O stipendia se uchází jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise, nikoliv přes své domovské akademické či jiné instituce. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži.
  • Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).

Přílohy

27. března 2022