Sankce proti Rusku a Bělorusku

Sdělení MŠMT ČR.

MŠMT ČR důrazně doporučuje, aby se všechny vysoké školy, jakož i vědeckovýzkumné instituce působící v České republice obeznámily s omezeními formulovanými v přijatých nařízeních Rady EU.

Omezení se bezprostředně dotýkají i technické pomoci, pod kterou se rozumí předávání pokynů, poradenství, školení, konzultací či předávání pracovních znalostí či dovedností, a to i v ústní formě a může se vztahovat i k vysokoškolskému vzdělávání a aplikovanému výzkumu.

26. března 2022