Výchova dítěte v rodině

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky FP TUL spolu se Speciálněpedagogickým centrem pro zrakově postižené Liberec zvou zájemce na zajímavou přednášku Mgr. Jiřího Haldy na téma Výchova dítěte v rodině. Přednáška se uskuteční v pátek 8. dubna 2022 v čase 14:00–16:30 hodin v učebně P100 (budova P areálu TUL – Komenského 314/2, Liberec). 

Přednáška bude zaměřena na problematiku výchovy dětí v rodině ve vztahu ke školnímu prostředí a vzdělávání dítěte. Na přednášku je nutné se přihlásit předem, viz pozvánka níže. Srdečně zveme.

25. března 2022