Aktuality: Fakulta strojní

Letní univerzita FS — 9. 4. 2021

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín nabízejí letní univerzity. Možná je ta správná chvíle! JE Temelín JE Dukovany

Druhé kolo přijímacího řízení na FS FS — 1. 4. 2021

Bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Strojírenství. Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení Termín pro podání přihlášek v 2. kole: 31. srpna 2021 Přijímací zkoušky se nekonají: viz Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2021/2022 Počet přijímaných uchazečů: 400 Poplatek za přijímací řízení: 600,– Kč (platba online).

Stipendia DAAD Německo FS — 25. 3. 2021

Do 30. dubna 2021 mohou žádat doktorandi, absolventi magisterských studijních programů, postdoktorandi a VŠ učitelé o stipendia DAAD na pobyty začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2021.   Doktorandi a absolventi MSP se mohou ucházet o stipendium na krátké pobyty v délce 1 až 6 měsíců. Výše stipendia činí 861 Eur měsíčně pro absolventy a 1.200 Eur měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy. […]

Výuka FS od 7. prosince FS — 4. 12. 2020

Od pondělí  7. prosince 2020 bude výuka na Fakultě strojní TUL probíhat takto: 1. ročník BSP Cvičení prezenčně na fakultě (je splněn limit 20 studentů), přednášky on-line, kombinované studium on-line. 2. a 3. ročník BSP Povolena praktická/laboratorní/experimentální výuka pro max. 20 studentů, informace o formě cvičení oznámí vyučující mailem, přednášky on-line, kombinované studium on-line. 1. ročník NMSP […]

ERASMUS+ FS — 12. 11. 2020

Vyhlášení na akademický rok 2020/2021 Výběrové řízení na obsazení míst pro mobility studentů (studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2021/2022. http://www.fs.tul.cz/cz/zahranicni-spoluprace/aktualni-nabidky-mezinarodni/erasmus–2021-2022/ . Výběrové řízení je vyhlášeno na obsazení mobilit pro celý akademický rok 2021/2022, tj. jak pro zimní, tak i pro letní semestr. Mobility se mohou uskutečnit od […]

Letní univerzita FS — 19. 10. 2020

ČEZ – partner naší fakulty! Letní univerita –Temelín a Dukovany

COVID-19 a výuka FS FS — 24. 9. 2020

Vážené studentky a vážení studenti, obracím se na Vás z titulu proděkanky pro vzdělávání a pedagogickou činnost FS TUL. Do poslední chvíle jsme věřili, že bude výuka probíhat standardním způsobem. Bohužel tomu tak není. Ani my, Vaši pedagogové, nemáme radost z toho, že s Vámi nemůžeme být v kontaktu tak, jak jsme zvyklí. Spolupráce mezi pedagogem a studentem je […]

CEEPUS na akademický rok 2020/2021 FS — 4. 9. 2020

Připomínka termínů. Přehled sítí a termínů podání přihlášek. Termín pro přihlášení na výjezdy v rámci sítí v ZS 2020/2021: 15. červen 2020 Termín pro přihlášení na výjezdy v rámci sítí v LS 2020/2021: 31. říjen 2020 (doporučujeme podání přihlášky již nyní). Termín pro přihlašování v kategorii freemover – pouze pro výjezdy v LS (tj. na jakoukoliv univerzitu zapojenou […]