Aktuality: Fakulta strojní

Grantové programy na rok 2021 FS — 22. 7. 2021

Nabídka Česko-bavorské VŠ agentury: Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021 – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (i v digitálním či hybridním formátu, žádost podává bavorská VŠ). Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021 – program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (i v digitálním či hybridním […]

Studijní oddělení FS – prázdniny FS — 21. 7. 2021

Úřední hodiny studijního oddělení Fakulty strojní o prázdninách – červenec a srpen 2021: do 8.7. běžné úřední hodiny od 9.7. do 25.7. ZAVŘENO od 26.7. do 6.8. pondělí a středa od 9:00 do 11:00 hod. (nebo dle dohody) od 7.8. do 22.8. ZAVŘENO od 23.8. do 3.9. pondělí a středa od 9:00 do 11:00 hod. (nebo […]

Program Fulbright FS — 7. 7. 2021

Program Fulbright – Specialist nabízí hostování amerických odborníků: krátkodobé 2–6týdenní pobyty na pracovištích a katedrách. Přihlášky na rok 2022 je možné podávat do 30. září 2021.

Prázdninová nabídka Akademického sportovního centra FS — 7. 7. 2021

Akademické sportovní centrum (ASC) nabízí volnočasové aktivity o prázdninách: Tenis Antukové tenisové kurty TUL jsou k dispozici pro všechny – úplné amatéry i zkušenější tenisty. Najdete je nad vysokoškolskými kolejemi v Harcově v ulici Na Hrázi. Pro zaměstnance TUL a jejich rodinné příslušníky jsou k zapůjčení tenisové rakety (pro dospělé i děti) a míčky zdarma. Cena kurtu pro […]

TECHNOWIZZ FS — 17. 6. 2021

Byl vyhlášen 5. ročník soutěže TECHNOWIZZ. Záštitu nad soutěží převzal prof. Dr. Ing, Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní TUL, pod spoluzáštitou prof. Ing. Štefana Michny, PhD., děkana Fakulty strojního inženýrství UJEP v Ústí nad Labem „Se společností AGC Automotive Czech spolupracujeme dlouhodobě a víme, že technické inovace jsou klíčovým parametrem rozvoje firmy. Pro tyto inovace […]

Navazující magisterské studium FS — 15. 6. 2021

Fakulta strojní nabízí šest navazujících magisterských studijních programů: Technologie plastů a kompozitů Materiály a technologie Konstrukce strojů a zařízení Aplikovaná mechanika Inovační a průmyslové inženýrství Automobilové inženýrství

Fond mobilit FS TUL 2021 FS — 10. 6. 2021

Děkan Fakulty strojní vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních mobilit pro studenty DSP, NMSP/MSP, akademické pracovníky a pracovníky VaV fakulty a rovněž příjezdové mobility v rámci Fondu mobilit FS TUL pro kalendářní rok 2021. Termín podání přihlášek: 30. června 2021

CEEPUS – žádosti o mobilitu FS — 4. 6. 2021

Zájemci o mobilitu v zimním semestru akademického roku 2020/2021 mohou předkládat své žádosti prostřednictvím portálu www.ceepus.info . Před příjezdem/výjezdem je třeba se informovat o aktuální bezpečnostní situaci v souvislosti s opatřeními na ochranu před nákazou koronavirem. Fakulta strojní je zapojena v akademickém roce 2021/2022 do 4 sítí: CIII-RS-0304-14-2122: Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics […]

Nadace Preciosa FS — 24. 5. 2021

TUL ve spolupráci s Nadací Preciosa Jablonec nad Nisou vyhlásila výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021 ze Stipendijního fondu Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou.

Vyhlášeny volby děkana FS FS — 3. 5. 2021

Akademický senát Fakulty strojní TUL usnesením ze dne 28. dubna 2021 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana FS TUL pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Senát dále schválil vyhlášku a organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb, které stanovují náležitosti přihlášek uchazečů, průběh a harmonogram voleb. Harmonogram Podávání návrhů na […]