Aktuality: Fakulta strojní

Hodnocení kvality výuky v zimním semestru FS — 20. 1. 2022

V IS STAG byla zahájena anketa hodnocení výuky v zimním semestru akademického roku 2021/2022. Anketu najdete v záložce Moje studium / Hodnocení kvality. Dotazník je možné vyplnit do 20. února 2022. Vážení studenti,v IS STAG bylo spuštěno hodnocení výuky v zimním semestru 2021/2022. Tato anketa je anonymní. Vaše připomínky a názory jsou pro vedení naší […]

Informační schůzka Erasmus+ FS — 3. 12. 2021

Máte zájem vycestovat do zahraničí a nevíte jak na to? Fakulta strojní pořádá informační schůzku pro zájemce o Erasmus+. Kdy: 7. prosince 2021 od 14:00 hodinKde: 4. patro budovy G, zasedací místnost FPKde: studenti všech programů fakulty, akademičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci fakulty

Výzva Komory studentů AS FS TUL FS — 26. 11. 2021

Vážené studentky, vážení studenti, Jakožto členové komory studentů Akademického senátu Fakulty strojní jsme znepokojení chováním některých členů z řad studentské akademické obce. Dle příkazu rektora 8/2021 – Opatření týkající se onemocnění COVID-19 platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest uvnitř budov s výjimkou výuky v učebnách. Je zjevné, že řada z vás toto nerespektuje. Rádi […]

Konference Experimental fluid mechanics 2021 FS — 18. 11. 2021

Katedra energetických zařízení pořádá 15. ročník konference Experimental fluid mechanics 2021, který se uskuteční v liberci. Konference by měla přispět k navázání užších kontaktů a výměně zkušeností v oblasti aplikace různých experimentálních metod, přípravy a realizace experimentů, zpracování výsledků a numerických simulací experimentů.

Erasmus+ FS — 15. 11. 2021

Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení míst pro mobility studentů (studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2022/2023 pro FS TUL. Termín: Pro celý akademický rok 2022/2023, tj. jak pro zimní, tak i pro letní semestr. V termínu od 1. června 2022 do 30. září 2023. Způsobilé země: Členské […]

Česko-bavorské výzkumné projekty FS — 11. 11. 2021

MŠMT ČR v programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION podporuje bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko. Aktuální výzva k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2024. Záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí […]

Informační den MSCA Staff Exchanges FS — 8. 11. 2021

Informační den k programu Marie Sklodowska-Curie Horizont Evropa Staff Exchanges pro doktorandy a mladé vědce proběhne on-line 23. listopadu 2021 od 9:30 do 14:30 hodin.

Stipendia DAAD na akademický rok 2022/23 FS — 1. 11. 2021

Německá akademická výměnná služba DAAD nabízí stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty ve všech oborech. 4. listopadu 2021 od 16 do 17 hodin o nich pořádá informační webinář. Na webináři budou představeny vybrané stipendijní programy DAAD: studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů, výzkumná stipendia pro doktorandy a postdoktorandy, výzkumné pobyty pro VŠ-učitele a vědce, […]