Aktuality: Fakulta strojní

CEEPUS – žádosti o mobilitu FS — 4. 6. 2021

Zájemci o mobilitu v zimním semestru akademického roku 2020/2021 mohou předkládat své žádosti prostřednictvím portálu www.ceepus.info . Před příjezdem/výjezdem je třeba se informovat o aktuální bezpečnostní situaci v souvislosti s opatřeními na ochranu před nákazou koronavirem. Fakulta strojní je zapojena v akademickém roce 2021/2022 do 4 sítí: CIII-RS-0304-14-2122: Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics […]

Nadace Preciosa FS — 24. 5. 2021

TUL ve spolupráci s Nadací Preciosa Jablonec nad Nisou vyhlásila výběrové řízení na přiznání stipendií v akademickém roce 2020/2021 ze Stipendijního fondu Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou.

Vyhlášeny volby děkana FS FS — 3. 5. 2021

Akademický senát Fakulty strojní TUL usnesením ze dne 28. dubna 2021 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana FS TUL pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Senát dále schválil vyhlášku a organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb, které stanovují náležitosti přihlášek uchazečů, průběh a harmonogram voleb. Harmonogram Podávání návrhů na […]

Člověk, energie a Skupina ČEZ FS — 28. 4. 2021

Online přednáška o aktuálních tématech z oborů energetiky pohledem odborníků ze skupiny ČEZ, pro studenty, akademické pracovníky i všechny další zájemce o energetiku.  Datum konání: 29. dubna 2021 od 10:30 do 12:00.  Odkaz na online přenos obdržíte mailem v den konání, k účasti stačí pouze poslat žádost s Vaším jménem na adresu ludek.jancik@tul.cz.

Fond mobilit FS na rok 2021 FS — 23. 4. 2021

Vyhlášení výběrového řízení. Děkan fakulty vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních mobilit pro studenty DSP, NMSP/MSP, akademické pracovníky a pracovníky VaV fakulty a rovněž příjezdové mobility v rámci Fondu mobilit FS TUL pro kalendáření rok 2021. Termín pro podání přihlášek do FOM FS TUL: 30. červen 2021 Všichni doufáme, že do té doby bude celosvětová situace s […]

Škálování výzkumných organizací FS — 22. 4. 2021

Škálování výzkumných organizací je výsledkem společného jednání, tzv. tripartity. Institut projednání výsledků hodnocení podle Metodiky 17+ je upraven v kapitole 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje, schválené Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107.

Letní univerzita FS — 9. 4. 2021

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín nabízejí letní univerzity. Možná je ta správná chvíle! JE Temelín JE Dukovany

Druhé kolo přijímacího řízení na FS FS — 1. 4. 2021

Bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Strojírenství. Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení Termín pro podání přihlášek v 2. kole: 31. srpna 2021 Přijímací zkoušky se nekonají: viz Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2021/2022 Počet přijímaných uchazečů: 400 Poplatek za přijímací řízení: 600,– Kč (platba online).

Stipendia DAAD Německo FS — 25. 3. 2021

Do 30. dubna 2021 mohou žádat doktorandi, absolventi magisterských studijních programů, postdoktorandi a VŠ učitelé o stipendia DAAD na pobyty začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2021.   Doktorandi a absolventi MSP se mohou ucházet o stipendium na krátké pobyty v délce 1 až 6 měsíců. Výše stipendia činí 861 Eur měsíčně pro absolventy a 1.200 Eur měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy. […]