Čtvrtek 25. 4. – Pavel Kalina – přednáška

Datum: 25. 4. 2024
Čas: 17:30
Místo: Blok G, G312, Univerzitní nám. 1, Liberec

FUA TUL srdečně zve na přednášku historika umění Pavla Kaliny. Přednáška se uskuteční v rámci předmětu Otevřený kurz a je určena jak pro studenty, tak pro širokou veřejnost.

Zrození avantgardy z ducha konzervativismu

Pojem avantgardy a „moderního“ umění vůbec je běžně spojován s politickou levicí. Počínaje realismem Gustava Courbeta, jenž asistoval při destrukci Vendômského sloupu za Pařížské komuny (1871), přes generace marginalizovaných umělců konce 19. století až po ruskou a německou avantgardu 20. let 20. století jsou projevy radikálního odporu vůči akademismu 19. století asociovány s duchem odporu vůči společenskému establishmentu. V posledních desetiletích však bylo opakovaně poukázáno na to, že některé důležité strategie avantgard, jako byl odklon od popisné figurace, lze najít už v díle příslušníků beuronské umělecké školy. Raný výskyt abstraktního architektonického projektu lze doložit i v díle Antonína Barvitia (1823–1901), jenž je pokládán za typického architekta období historismu. Přednáška by měla ukázat, jak dalece jsou některé strategie avantgardy a obecně moderního umění zakotveny v odkazu 19. století a jak komplexní politické a náboženské představy stály u jejich zrodu.

26. března 2024