Ceny Františka Egermayera

Naši studenti získali od České společnosti pro jakost tři z pěti cen Františka Egermayera, a to v kategorii Odborné práce na středních a vysokých školách.

POSTER
Kolektiv studentů (D. Barták, A. Krajbichová, P. Petrová, L. Somolíková) za práci na téma Rizika a příležitosti on-line výuky očima studenta.

PODCAST
Kolektiv studentů (Z. Pavlasová, A. Franzová, M. Kozel, A. Rosůlková) za práci na téma Rizika a příležitosti on-line výuky očima studenta.

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
Kolektiv studentů (A. Babková, J. Bendák, M. Kotek, A. Zelenková) za práci na téma Nutné podmínky pro zajištění kvality on-line výuky na školách.

Studentům děkujeme za příkladnou reprezentaci fakulty a k jejich úspěchu jim velmi gratulujeme. Neopomenutelné díky patří též Ing. Evě Šírové, Ph. D., která studentské týmy vedla.

Další informace naleznete v článku Národního portálu.

Akci každoročně pořádá Česká společnost pro jakost. Cenu Františka Egermayera uděluje studentům, kteří svou odbornou činnost směřují do oblasti kvality, systémů řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti, systémů ochrany zdraví při práci, nebo v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Tento rok udělovala ČSJ ocenění v pěti kategoriích: Poster, Semestrální práce, Podcast, Bakalářská práce a Dizertační práce.

28. června 2022