Dešťovou vodu z Betlémské kaple můžete dole na ulici vypít. Umění a věda z TULky spojily své síly v unikátním projektu pítka s nanofiltrem Voda pro tebe

Umělec Richard Loskot, který vede ateliér na naší fakultě umění a architektury, se rozhodl nabídnout vodu kolemjdoucím, pomohlo mu v tom filtrační zařízení navržené Jakubem Hrůzou, které využívá nanovlákenné membrány vyvíjené na CxI. Membrány jsou určené pro recyklaci mírně i silně znečištěných odpadních vod. Veřejné pítko je součástí výstavy Za pravdu, která připomíná 650 let od narození mistra Jana Husa, kazatele z Betlémské kaple.

Dešťové srážky z kaple běžně odvádí okap do kanalizace, Richard Loskot, absolvent naší fakulty umění a architektury a nyní její pedagog, ji chtěl ještě využít. K tomu, aby se lidé osvěžili a aby jim osvěžení na tomto symbolickém místě připomnělo odkaz nejznámějšího českého reformátora. 

To je smyslem celé výstavy Za pravdu, kterou u příležitosti výročí 650 let od narození mistra Jana Husa a také 30 let od sametové revoluce pořádají Galerie Jaroslava Fragnera, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Fakulta umění a architektury TUL, Knihovna Václava Havla, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., Národní filmový archiv a Nakladatelství Argo.

Pravdu nechápeme jako přesné a jediné správné tvrzení, ale jako rámec, na kterém jsme se dohodli v diskusi. Můžeme tak říct, že pravdu chápeme jako právo. Ta slova jsou si blízká. Právě mistr Jan Hus obhajoval nejen z kazatelny této kaple pravdu, že každý má právo rozumět Písmu svatému. A právo na vodu má podle mě také každý, i když ne každý k ní má přístup,“ říká Richard Loskot. Spolu se skupinou umělců, architektů a techniků nazvanou UAII proto vymyslel projekt „Voda pro tebe“ – pítko, které dešťovou vodu svedenou ze střechy Betlémské kaple filtruje na pitnou.

Nešlo by to bez přispění špičkové vědy. A umělec k ní neměl daleko. Ze sídla fakulty umění a architektury jen asi 50 metrů do vedlejší univerzitní budovy, ve které sídlí Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI). Jakub Hrůza, který zde pracuje na Oddělení nanotechnologie a informatiky (iNTEC), už před třemi lety světu představil unikátní nanomembránu, která dokáže nejen dešťovou, ale i odpadní vodu přeměnit na pitnou. Membrána vyvíjená pracovníky iNTECu, dnes už používaná v provozu k čištění odpadních vod, dokáže z vody účinně odstranit jak nečistoty, tak bakterie a další nebezpečné látky. Více o unikátním filtru píšeme zde.
https://tuni.tul.cz/rubriky/veda-a-vyzkum/id:81622/nasi-vedci-vyvinuli-unikatni-nanovlakennou-membranu

Výstava Za Pravdu nabízí do 10. října 2019 výstavy, diskuze, koncerty, performance, promítání a další doprovodný program. Po dobu jejího trvání v Lapidáriu a dvorním traktu Betlémské kaple se můžete také osvěžit z pítka od Richarda Loskota a Jakuba Hrůzy.

Program výstav najdete zde:
https://www.zapravdu.cz/

Technická univerzita v Liberci má v současnosti 6000 studentů studujících na sedmi fakultách: strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, na fakultě ekonomické, fakultě umění a architektury, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a nejmladší fakultě zdravotnických studií. Vedle fakult vede také Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podle studie Think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, a řadí se tak za Zentivu nebo Škodu Auto. Mezi univerzitami je první.

Mgr. Barbora Jónová
Mluvčí TUL
Oddělení komunikace a marketingu
Technická univerzita v Liberci
E-mail: barbora.jonova@tul.cz
Tel.: +420 485 352 819
Mob.: +420 737 658 607

8. října 2019