TAČR – ERA-NET cofund AquaticPollutants

TAČR zveřejnil na svých stránkách 1. výzvu ERA-NET cofundu AquaticPollutants. Cílem tohoto programu je prostřednictvím společné výzvy podpořit mezinárodní projekty zaměřené na výzkum rizik zapříčiněných znečištěním a patogeny ve vodních zdrojích, kterým je vystaveno lidské zdraví a životní prostředí.

Deadline pro podání projektové žádosti je 16.4.2020. Pro Vaši rychlou orientaci Vám v příloze posílám stručné shrnutí.

V případě zájmu o podání projektové žádosti kontaktujte prosím garanta Vašeho výzkumného směru.

Podrobnější informace ve výzvě TAČR a na stránkách Water JPI.

9. března 2020