Aktuality: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Mnoho nápadů, nových sil a entuziasmu do druhého poločasu 2021 CXI — 8. 9. 2021

Milé kolegyně a vážení kolegové, rád bych vás na začátku září přivítal zpět po dovolenkovém čase. Na začátku prázdnin jsem vám přál, abyste načerpali mnoho nápadů, nových sil a entuziasmu do druhého letošního poločasu. Doufám, že se to povedlo a že jste strávili dovolenou podle svých nejlepších představ a vrátili jste se na CXI v […]

Laboratoř 3D tisku na CXI tiskne brýlové obruby na míru CXI — 2. 9. 2021

Individuální brýle podle vlastního návrhu pro každého. Takovou vizi má česká firma Onyx vision, která uvedla na trh brýlové obruby navržené ve webové aplikaci a tištěné na 3D tiskárně v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI) v Liberci. Obruby mohou být určeny pro běžné nošení nebo pro sportovní aktivity. Vsadit na inovace se vyplatilo a brýlové […]

Filtry zabalí do krabice a předá na dopravník. Za 8,4 vteřiny. CXI — 23. 7. 2021

Balení a logistiku pro vzduchové filtry vyřešil stroj od konstruktérů z Oddělení konstrukce strojů. Zadáním bylo vyvinout a postavit automatický stroj, který bude z papírových polotovarů uložených v zásobnících skládat krabice, do kterých se následně balí vzduchové filtry. Stroj je součástí výrobní linky v Knorr-Bremse, která je častým partnerem CXI. Jaroslav Sieratovski měl na starost veškerou […]

Jedeme si svou cestou. Úspěšně. CXI — 19. 7. 2021

V magazínu 1012plus najdete „velký“ rozhovor s ředitelem CXI Miroslavem Černíkem. 9 minut čtení nejen o bezmála 10 letech CXI a našich výzkumných projektech. Také o tom, jak je důležitá dobrá atmosféra na pracovišti, dobře fungující tým a jak jsou důležití kolegové ze zahraničí.

Pozdrav na prázdniny! CXI — 30. 6. 2021

Milé kolegyně a vážení kolegové, máme za sebou první polovinu roku a můžeme trochu bilancovat. Nebyl to právě půlrok, který bychom chtěli nebo měli opakovat. Je to sice klišé, ale naprosto výstižné: všechno zlé je pro něco dobré. Uvědomili jsme si, že chodit do práce není vůbec špatné a že i práce z domova má své […]

Nanomateriály pronikají do vinařství CXI — 24. 6. 2021

Sběrem kvasinek přímo na vinici, jejich konzervací a následným použitím při kvašení vína se zabývá Lukáš Dvořák se svým týmem z Oddělení technologie životního prostředí CXI TUL. Jejich jedinečné řešení kombinuje nejnovější poznatky z nanomateriálového inženýrství s tradičními vinařskými postupy. Abychom si mohli nalít „čistého vína“ a mohli si plně vychutnat jeho autentický terroir charakter. Kdy jste […]

Michal Řezanka se stal docentem CXI — 18. 6. 2021

Michal Řezanka je chemikem na pomezí organické a materiálové chemie a nyní se ve své kariéře významně posunul. Na Fakultě chemické technologie VŠCHT se úspěšně habilitoval. Také v jeho případě měla zásadní vliv koronavirová karanténa, ve které napsal svou habilitační práci na téma: Cyklodextriny – syntéza derivátů a jejich aplikace. Dne 31. května 2021 přednesl o své práci […]

Jádro není jen o novém bloku v Dukovanech CXI — 30. 3. 2021

Cílem České jaderné asociace (dále jen ČJA) je podpořit výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice s maximálním zapojením českého průmyslu a inženýrských pracovišť, výzkumných pracovišť i vysokých škol. Jsme přesvědčeni, že zapojení českých subjektů povede k posílení české ekonomiky, udržení energetické bezpečnosti, soběstačnosti naší země a zachování vzdělání v oblasti jaderné energetiky, kterým české firmy a […]

Které respirátory Vás ochrání, a které ne? Na CxI jsme je otestovali CXI — 23. 3. 2021

Ve spolupráci s Televizí Seznam otestoval tým Jakuba Hrůzy z oddělení Technologie životního prostředí účinnost 14 respirátorů, bežně dostupných v České Republice. K dispozici byly respirátory v ceně 7–44 Kč. Samotné testování, při kterém byly virové částice nahrazeny částicemi parafínu a soli, proběhlo podle evropských norem. Výsledky testování i další informace se dozvíte v pořadu televize Seznam.

Naši zástupci v hodnotících panelech GAČR CXI — 5. 3. 2021

Na základě nominace rektorem TUL, rozhodlo předsednictvo GA ČR o jmenování dvou zástupců CxI TUL do hodnotících panelů GA ČR. Konkrétně byla jmenována RNDr. Alena Ševců, Ph.D. do panelu P504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů a prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. do panelu P108 Materiálové vědy a inženýrství. Doufejme, že jejich činnost […]