Aktuality: Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Jedeme si svou cestou. Úspěšně. CXI — 19. 7. 2021

V magazínu 1012plus najdete „velký“ rozhovor s ředitelem CXI Miroslavem Černíkem. 9 minut čtení nejen o bezmála 10 letech CXI a našich výzkumných projektech. Také o tom, jak je důležitá dobrá atmosféra na pracovišti, dobře fungující tým a jak jsou důležití kolegové ze zahraničí.

Pozdrav na prázdniny! CXI — 30. 6. 2021

Milé kolegyně a vážení kolegové, máme za sebou první polovinu roku a můžeme trochu bilancovat. Nebyl to právě půlrok, který bychom chtěli nebo měli opakovat. Je to sice klišé, ale naprosto výstižné: všechno zlé je pro něco dobré. Uvědomili jsme si, že chodit do práce není vůbec špatné a že i práce z domova má své […]

Nanomateriály pronikají do vinařství CXI — 24. 6. 2021

Sběrem kvasinek přímo na vinici, jejich konzervací a následným použitím při kvašení vína se zabývá Lukáš Dvořák se svým týmem z Oddělení technologie životního prostředí CXI TUL. Jejich jedinečné řešení kombinuje nejnovější poznatky z nanomateriálového inženýrství s tradičními vinařskými postupy. Abychom si mohli nalít „čistého vína“ a mohli si plně vychutnat jeho autentický terroir charakter. Kdy jste […]

Michal Řezanka se stal docentem CXI — 18. 6. 2021

Michal Řezanka je chemikem na pomezí organické a materiálové chemie a nyní se ve své kariéře významně posunul. Na Fakultě chemické technologie VŠCHT se úspěšně habilitoval. Také v jeho případě měla zásadní vliv koronavirová karanténa, ve které napsal svou habilitační práci na téma: Cyklodextriny – syntéza derivátů a jejich aplikace. Dne 31. května 2021 přednesl o své práci […]

Jádro není jen o novém bloku v Dukovanech CXI — 30. 3. 2021

Cílem České jaderné asociace (dále jen ČJA) je podpořit výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice s maximálním zapojením českého průmyslu a inženýrských pracovišť, výzkumných pracovišť i vysokých škol. Jsme přesvědčeni, že zapojení českých subjektů povede k posílení české ekonomiky, udržení energetické bezpečnosti, soběstačnosti naší země a zachování vzdělání v oblasti jaderné energetiky, kterým české firmy a […]

Které respirátory Vás ochrání, a které ne? Na CxI jsme je otestovali CXI — 23. 3. 2021

Ve spolupráci s Televizí Seznam otestoval tým Jakuba Hrůzy z oddělení Technologie životního prostředí účinnost 14 respirátorů, bežně dostupných v České Republice. K dispozici byly respirátory v ceně 7–44 Kč. Samotné testování, při kterém byly virové částice nahrazeny částicemi parafínu a soli, proběhlo podle evropských norem. Výsledky testování i další informace se dozvíte v pořadu televize Seznam.

Naši zástupci v hodnotících panelech GAČR CXI — 5. 3. 2021

Na základě nominace rektorem TUL, rozhodlo předsednictvo GA ČR o jmenování dvou zástupců CxI TUL do hodnotících panelů GA ČR. Konkrétně byla jmenována RNDr. Alena Ševců, Ph.D. do panelu P504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů a prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. do panelu P108 Materiálové vědy a inženýrství. Doufejme, že jejich činnost […]

Poděkování firmě GOOD MASK CXI — 2. 3. 2021

Ve čtvrtek 25.2.2021 bylo Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI) věnováno 2000 ks respirátorů třídy FFP2 pro interní použití zaměstnanci CXI. Tyto respirátory dodala firma GOOD MASK s.r.o., se kterou Technická univerzita spolupracuje na vývoji a testování ochranných pomůcek již od začátku pandemie v roce 2020. Rádi bychom tímto firmě GOOD MASK  s.r.o. […]

Zpřísnění opatření na CxI CXI — 1. 3. 2021

Vážené kolegyně a kolegové, V rámci výkonu práce je do pátku 19. 3. 2021 zakázána přítomnost v budovách TUL, pokud tato přítomnost není nezbytná pro zajištění chodu existujících nebo přípravu nových projektů, zakázek, agend apod. O nezbytnosti rozhoduje nadřízený pracovník. Seznam osob s povolením vstupu zašlou vedoucí oddělení Petře Halířové. Celý text zprávy

Respirátory FFP2 pro zaměstnance CxI CXI — 1. 3. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Na recepci CxI u D. Šilhánové si můžete vyzvednout respirátory FFP2. Na každého změstnance CxI (pracovní smlouva) je k dispozici 10 kusů respirátorů. Pevné zdraví