Ocenění pro Ondřeje Havelku

Prostě řečeno: je to nadaný mladý „nanovědec“. Za své výsledky získané syntézou pokročilých nanočástic pomocí pulzních laserů získal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2021. „Jedná se o ohromující technologii umožňující přípravu nanočástic a náš tým při jejím probádávání přispěl objevy oboru samotnému i možným řešením problémů současného světa“, říká Ondřej Havelka. Svým dalším výzkumem chce zabránit zrodu éry superbakterií, která se k nám nevyhnutelně blíží, a uznání laserové syntézy jako hlavního konkurenta přípravy nanočástic k moderním chemickým metodám.

Ondřej Havelka

Za jakou práci jste získal tuto prestižní cenu?
Ministerstvo ocenilo výsledky v oblasti syntézy pokročilých nanočástic za pomoci pulzních laserů. Tato ohromující metoda přípravy nanočástic vede náš tým k tomu, aby se snažil objasnit otázky, které jsou zcela zásadní pro současnou společnost. Naše výzkumné zájmy se tak rozšířily mimo jiné o širokou škálu aplikací, jakými jsou heterogenní katalýza, vývoj inteligentních tekutin, regenerace čisté vody z ropou znečištěných zdrojů.

 V čem spočívá příprava nanočástic pomocí laseru?
Celý proces si lze představit jako dávný příběh, kdy měl Jéžíš nechat přeměnit vodu ve víno. Vás však čeká jiný příběh. Objevíte se v dobré restauraci a objednáte si sklenici čisté vody. Vezmete kousek zlata, u žen to mohou být zlaté naúšnice, co mají zrovna na sobě, a vhodíte ho do vaší sklenice s vodou. Dále na náušnice ve sklenici začnete mířit hodně intenzivním paprskem světla, který má jednu konkrétní barvu. Během chvíle se vám začne původní průhledná kapalina ve sklenici zbarvovat dočervena. Nakonec se voda ve sklenici zbarví úplně a bude vypadat jako víno. Ve skutečnosti bude tekutina plná plovoucích nanočástic zlata, které jsou natolik malé, že jejich tvar kuliček v samotné vodě bude pro nás neviditelný. Uvidíme jen sytě červenou kapalinu, která nás bude fascinovat.

Co pro vás tato cena pro vynikající studenty osobně znamená?
Cenu ministerstvo uděluje studentům za mimořádné výsledky ve vědecké, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Nominovat na cenu mohou pouze rektoři univerzit, takže tímto upřímně děkuji za stálou důvěru od pana rektora Brzeziny. Ocenění si vážím o to víc, že jsou jím oceňováni studenti ze všech oborů univerzit v ČR – přírodovědných, technických, uměleckých i humanitních.

Co vás ve vaší výzkumné práci baví nejvíc?
Myslím, že proces poznávání a kladení výzev. Nyní bych se rád věnoval vyřešení největšího světového problému v oboru laserové syntézy, a to je předurčování vnitřní struktury bimetalických nanočástic. Z pohledu aplikace této problematiky se aktuálně budu zabývat zabránění zrodu éry superbakterií, která se k nám nevyhnutelně blíží i z důvodu nadužívání antibiotik.
Rád bych také pomohl, aby se laserová syntéza stala hlavním konkurentem přípravy nanočástic k moderním chemickým metodám. Utvoření nového laserového průmyslu by umožnilo se vyhnout paradoxnímu scénáři, kdy se utopíme v chemickém odpadu pocházejícím z přípravy nanomateriálů, které nám měly původně pomáhat dělat svět lepší.

Ondřej Havelka a tým

Kdo je Ondřej Havelka?
Působí jako výzkumník v oblasti nanotechnologií Oddělení environmentální chemie na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci, kde spoluzaložil laserový výzkumný tým “FEMTO-NANO group“. Se svými vědeckými kolegy a studenty se zabývá připravou pokročilých nanočástic pomocí vysoce výkonných pulzních laserů. Spolupracuje s mezinárodními laboratořemi z Univerzity v Padově, Slezské technické univerzity v Katowicích a Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Mimo svoji vědeckou činnost je aktivním členem Akademického senátu TUL a Studentské komory Rady vysokých škol. Jako dobrovolný dárce krve stihl už bezmála 100 odběrů, tedy necelých 70 litrů této život zachraňující tekutiny.

14. ledna 2022