Mnoho nápadů, nových sil a entuziasmu do druhého poločasu 2021

Milé kolegyně a vážení kolegové,

rád bych vás na začátku září přivítal zpět po dovolenkovém čase. Na začátku prázdnin jsem vám přál, abyste načerpali mnoho nápadů, nových sil a entuziasmu do druhého letošního poločasu. Doufám, že se to povedlo a že jste strávili dovolenou podle svých nejlepších představ a vrátili jste se na CXI v dobré náladě a pohodě. Buďme optimisté a nepředpokládejme, že ten letošní podzim bude opakovat loňský scénář. Jsme proočkováni a promořeni, a proto snad už podzim a zimu prožijeme „normálně“ bez zavírání škol, omezování práce a našich aktivit. 

Doufejme také, že síly, nápady a entuziasmus využijeme. Že se konečně rozběhnou projektové výzvy a budeme moci nabízet své znalosti a zkušenosti projektovým partnerům. Kromě mezinárodních výzev v rámci Horizontu Evropa běží výzvy GAČR Lead Agency (USA, SRN, Rakousko, Švýcarsko); brzy se otevřou výzvy v Inter-Excellenci a na konci roku TRENDy a snad i Národní centra kompetence. Takže práce bude dost a její výsledek se projeví v příštích letech v udržení aktivit a celkové stabilitě CXI.

Příští rok bude pro CXI slavnostní. Oslavíme společně 10 let od otevření budovy L a tím 10 let faktické činnosti ústavu. Budeme trochu bilancovat, ale především budeme pokračovat v budování CXI jako významné součásti TUL. Nechci dopředu zatím nic prozrazovat, aby to bylo překvapení. Můžu ale říct, že připravujeme na celý příští rok deset akcí, a to velmi různorodých – odborných, slavnostních, sportovních a společenských, abychom si výročí připomněli.

Přeji vám krásné babí léto. 

Mirek Černík, Váš ředitel

8. září 2021