Anketa osobností CXI: rok 2021 versus rok 2022

Jak vidí rok 2021 a co očekávají od roku 2022? Zeptali jsme se různých osobností z týmu CXI na tyto 3 otázky:

  • Co podle vás přinesl rok 2021 a co očekáváte od roku 2022?
  • Jaké plánujete aktivity, projekty Nejen pracovní, ale i svoje osobní?
  • Co bude podle vašeho odhadu zásadní?

Podle odpovědí našich kolegyň a kolegů můžeme v novém roce čekat nejen nové projekty třeba ze zahraničních výzev, ale zřejmě se dočkáme i návratu k běžnému životu, na který jsme byli zvyklí před pandemií. Vypořádat se budeme muset s ukončením řady projektů a očekáváním stále odkládané 5. veřejné soutěže TREND.

Kateřina Medková

Kateřina Medková

laborantka, Oddělení technologie životního prostředí

Když se tak ohlédnu za rokem 2021, tak si říkám, že to byl docela dobrý rok, který mi přinesl v osobním životě spoustu nových kamarádů a přátel a v pracovním životě jsem měla možnost se podílet na různých a zajímavých projektech a zakázkách. Trochu jsem sportovala a konečně si užila i cestování, nasbírala spoustu zážitků z hor.
Na CXI pracuji jako laborantka a součástí mojí práce je měření na různých přístrojích a mikroskopech. Pracuji třeba na přístroji MFP 1000 Hepa Palas, kde testuji filtrační účinnost a tlakové spády respirátorů, roušek a plošných materiálů. Jedna z takových zajímavých loňských zakázek byla měření filtrační účinnosti a tlakových spádů respirátorů, roušek a filtračních materiálů pro firmy Good Mask nebo Nano Medical.

Od roku 2022 neočekávám nic zvláštního, ráda se nechám překvapit, co mi přinese. Protože pohyb je pro zdraví důležitý a já chci být zdravá, plánuji sportovat. Možná i někam vycestovat do hor a do přírody. Co se týká práce, tak se těším na nové projekty, protože mě moje práce baví.

Jan Kočí

Jan Kočí

vedoucí Oddělení modelování procesů a umělé inteligence, CXI

Podobně jako pro ostatní byl i pro nás rok 2021 ve znamení problémů s Covidem a komplikací s tím spojených v pracovním i osobním životě. Covid ale na druhou stranu přinesl zásadní změnu do možností komunikace a potřeby digitalizace, nasazeních a využívání nových nástrojů nejen u nás na univerzitě, ale i u našich průmyslových partnerů. Příkladem za všechno je, že jsme jako tým šli na pivo „online“ jenom s využitím Teamsů :–)

S digitalizací a jejím využitím souvisí i naše plány do dalšího roku. Na CXI bychom chtěli spustit program „data-driven research“, který by přinesl standardizaci do procesů a technologií práce s daty, data governance a systematickou podporu všech oddělení od ukládání, zpracování, analýzu, reporting dat až po využívání cloudu a služeb nabízených v rámci CESNETu. Vedle toho vzniklo oddělení, které se analýzou dat bude cíleně zabývat včetně většího a efektivnějšího zavádění prvků strojového učení a umělé inteligence do výzkumné a průmyslové praxe.

A co říct k nastávajícímu roku závěrem? Asi abychom se z toho všeho jako jedinci a celá společnost nezbláznili.

Alena Kábová

Alena Kábová

vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů CXI

Rok 2021 nás naučil pracovat (a i tak trochu žít) jinak – čelit novým výzvám, stresu, nově si uspořádat pracovní i soukromý život, u některých snad i priority. Od r. 2022 očekávám, že se vše víceméně vrátí do normálních kolejí a bude větší chuť a odhodlání k novým věcem. V oblasti lidských zdrojů se nám snad podaří za CXI úspěšně obhájit Interim Assessment v návaznosti na získaní HR Award směrem k Evropské komisi a budeme i nadále pokračovat v činnostech a aktivitách, které mají vést k lepší prostředí na CXI.

Ráda bych se zaměřila na to, aby se nám jako podpůrnému „patru“ podařilo poskytovat maximální vstřícnost při spolupráci, aby CXI plynule fungovalo a mělo zajištěné potřebné finanční prostředky. Pro to jsou potřeba kvalitně a jasně nastavené procesy. Vzhledem k nejistým možnostem financování se snažíme zaměřit na mezinárodní projektové zdroje, které jsou pro CXI zajímavé a z pohledu financí ale i VaV činností pro nás přestavují stabilnější budoucnost.

Zásadní bude „ustát“ postavení CXI, jeho samostatnost, zaměření a „ducha“. Snad se nám podaří kritiky přesvědčit, že CXI na TUL neparazituje, ale je rovnocenným partnerem pro ostatní součásti a společně můžeme zlepšovat úroveň celé univerzity a budovat její renomé.

Pokud bude přetrvávat pandemická situace, pak bude určitě důležité podpořit zaměstnance, aby se i ve ztížených podmínkách cítili v práci dobře, měli chuť tvořit výstupy a pracovat na nových věcech. To vlastně platí i bez ohledu na toto náročné období, ale teď to možná všichni více vnímáme.

Lukáš Dvořák

Lukáš Dvořák

vedoucí Oddělení technologie životního prostředí

Rok 2021 byl v mnohém náročný, nový a opět do značné míry netradiční, i když většina z nás už asi doufala, že již bude „normální“. Rok 2021 nás opět hodně naučil – třeba vážit si spolupráce i všech mezilidských kontaktů “naživo”. Kdo by řekl, že jako byl dřív benefitem home-office, bude jednou benefit pracovat v kanceláři se svými kolegy a do práce se vysloveně těšit 🙂 Zároveň byl tento rok pro naše oddělení navzdory všem vnějším vlivům velmi úspěšný, za což patří velký dík všem kolegyním a kolegům. Doufám, že v roce 2022 na nás, kromě velkého množství práce na stávajících, a především nových projektech a zakázkách, čeká i více příležitostí potkávat se v kanceláři i mimo ni.

 Intenzivně se věnujeme přípravě velkého projektu do výzvy Národní centra kompetence. V tomto projektu vzniká zajímavé a odborně velmi silné konsorcium partnerů, které podle mého názoru má velký potenciál pro budoucí spolupráci a výzkum v hlavním, nosném, tématu centra a tím je voda a její opětovné využití v kontextu udržitelného rozvoje. Aktuálně se také intenzivně věnujeme vyjednání o nových projektech s projektovými partnery do výzvy Trend TAČR, která je pro nás vždy zásadní. Letos o to více, jelikož počet vhodných výzev na nové projekty je a bude menší a menší.

 Pro rok 2022 bude podle mého názoru zásadní udržet si tempo a „drive“, mít pořád chuť do práce, hledat nová řešení a zlepšovat se. Je podle mě zcela nezbytné stále zvyšovat renomé CXI a celé Technické univerzity v Liberci. Aktivně spolupracujeme s mnoha projektovými partnery a firmami, kterým svým výzkumem pomáháme inovovat služby a produkty a tím se obohacujeme navzájem. Velmi důležité bude se také soustředit více na mezinárodní projekty, které nám můžou otevřít nové dveře a možnosti a v neposlední řadě pokrýt výpadky v českých projektových výzvách.

Fatma Yalcinkaya

Fatma Yalcinkaya

vědkyně, Oddělení technologie životního prostředí

Rok 2021 byl pro mě osobně velmi úspěšný. Ve své kariéře jsem udělala další významný krok a stala jsem se docentkou. Ačkoliv tu stále máme Covid-19, náš výzkumný ústav spolupracuje s mnoha institucemi a všichni se snaží dělat maximum pro to, aby podpořili naše výzkumné aktivity.
Od roku 2022 očekávám, že rozšířím oblast svého výzkumu, získám pro spolupráci více doktorandů, budu psát a podávat více mezinárodních projektů, představím svou práci na mezinárodních konferencích a budu publikovat vědecké články v mezinárodním měřítku.

 Aktivity, které plánuji, se budou ubírat dvěma směry: základním výzkumem a aplikovaným výzkumem.  Jak už jsem zmínila, budu se více soustředit na mezinárodní projekty (Horizon, Interreg Central EU Programme, ale plánuji i GAČR).

Zásadním bodem pro mou výzkumnou činnost je spolupráce s ostatními týmy na CXI a na TUL. Díky multioborové spolupráci si můžeme rozšiřovat své znalosti, využívat různé přístroje a zařízení, přinášet si vzájemně nové nápady a přicházet na nová řešení problémů. Věřím, že cesta spolupráce se zahraničními institucemi je správná, a navíc nám přinese více projektů a zkušeností.

Každý z nás řeší své vlastní výzvy, ale některé problémy jsou společné pro všechny. Ať už rok 2022 přinese cokoli, společně dokážeme zvládnout cokoliv. Ať se splní, co si každý přejeme a nový rok 2022 přinese nové příležitosti: drobné radosti i větší úspěchy. Nebo naopak 🙂

Za tým CXI vám i vašim blízkým přeji zdravý a dobrý rok 2022 Lenka Hanušová

4. ledna 2022