Ženy ve vědě a výzkumu u nás „rostou“

Na Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který si připomeneme v pátek 11. února, máme důvod k radosti. V libereckém Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL tvoří ženy 50 % zaměstnanců. Žen přímo ve vědeckých a výzkumných pozicích je jen o něco méně, celkově 42 %. V desetileté existenci se tým Ústavu rozrůstal o ženy v prvních letech skokově, za posledních 7 let je situace stabilní a složení týmu je vyvážené. Celkově pracuje na CXI zhruba 200 zaměstnanců.

Ženy ve vědě a výzkumu (CXI)

„Podmínky pro ženy ve vědě na CXI TUL jsou opravdu příznivé – máme tu zkrácené úvazky, práci umožňujeme i z domova. Řada benefitů je navržena přímo pro rodiče s dětmi. Zaměstnanci mohou využívat univerzitní mateřskou školku nebo hlídání mladších dětí v dětském koutku. Díky pružné pracovní době si mohou naši zaměstnanci řídit své aktivity. Rádi ženy k vědecké práci motivujeme a na jejich cestě je podporujeme, třeba i pracovním zapojením (nejen) žen na rodičovské dovolené,“ říká Ing. Alena Kábová, HR ředitelka CXI TUL.

Vědkyň je víc a víc

V týmu Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (zkráceně CXI) působí vědkyně v přírodovědných a technických oborech (biologie, mikrobiologie, chemie, biotechnologie, ochrana životního prostředí, fyzikální měření) a často se podílí na mezioborovému výzkumu.

„Mám velkou radost, že se našim vědkyním a výzkumnicím daří. Řada z nich pracovně i akademicky roste, dosahují na zajímavé projekty a řeší významné výzkumné úkoly. Jako ústav jsme úspěšní právě díky našim expertům, a to ženám i mužům. Pracujeme jako jeden tým, se zaujetím, v dobré atmosféře. Přemýšlíme jinak, máme unikátní kulturu a špičkové vybavení. To je pro úspěch naprosto zásadní. Věřím, že dosáhneme dalších dobrých výsledků a porosteme v pozitivním trendu ještě více,“ říká prof. Miroslav Černík, ředitel CXI TUL.

Ženy ve vědě a výzkumu (CXI)

K Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě se letos aktivně připojuje i Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (zkráceně CXI). V pátek 11. února se od 10 hodin koná přednáška O atomové energii mladé vědkyně Adély Chalupové.

Věda: pro ženy zaslíbená

V roce 2015 vyhlásila Organizace spojených národů 11. únor Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě, aby posílila zapojení žen do vědy, technologií, inženýrství a matematiky (tzv. oborů STEM). V Evropě ženy podle Evropské komise a její zprávy Women in Digital Scoreboard 2021 představují pouze asi třetinu všech absolventů oborů STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika). Tento rozdíl mezi pohlavími má vliv i na jejich vědecké aktivity.

 Ženy do vědy a výzkumu patří. Všem našim vědkyním blahopřejeme k jejich svátku!

10. února 2022