Pomoc pro ukrajinské vědce od Neuron a TAČR

V reakci na okupaci Ukrajiny vznikl grantový program pro ukrajinské vědce, kteří své dočasné útočiště budou hledat v České republice. Program připravil Nadační fond Neuron společně s IOCB Tech, dceřinou společností ÚOCHB AV. Nabízí rychlou finanční podporu ve výši 200 000 Kč na první náklady spojené s ubytováním a vytvořením zázemí v ČR.

O grant může požádat ukrajinský vědec nebo vědkyně prostřednictvím českého garanta z výzkumné instituce, která bude mít patronát nad hladkým začleněním vědce do našeho prostředí.

Dalším podporovatelem ukrajinských vědců je Technologická agentura ČR (TA ČR). Vyzvala řešitele projektů, podpořených právě TA ČR, aby zvážili rozšíření svých projektových týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny. Jako další možnost navrhuje zapojit ukrajinské kolegy a kolegyně do řešitelských týmů v nově navrhovaných projektech. Další možnosti podpory TA ČR zveřejní v nejbližších dnech.

3. března 2022