Pozdrav od ředitele CXI

Pozdrav kolegyním a kolegům od Miroslava Černíka, ředitele Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CXI) pro rok 2022.

Podívejte se na video!

Milé kolegyně a vážení kolegové,

rok 2022 začal sice už před několika týdny, ale dovolte mi se ještě krátce zastavit a bilancovat rok 2021. Na jeho začátku jsme si přáli, aby to byl rok klidnější, aby se ústav stabilizoval a byly dokončeny změny z roku předchozího. To se bohužel nesplnilo.

Nebyl to rok lehký, a to nejen kvůli „COVIDové“ situaci, ale myslím si, že jsme ho společně zvládli velmi dobře.

Dnes již máme data o hospodaření ústavu i jednotlivých oddělení a finančně to dopadlo dobře. Některá oddělení jsou na tom lépe, ta méně úspěšná mají o to větší motivaci se letos zlepšit.

K roku 2022 zatím hledíme s trochou nedůvěry. Máme novou vládu, nemáme státní rozpočet, je nové dotační období EU a nemáme zatím obvyklé projektové výzvy, do kterých podáváme své projekty. Nebojte se, budou!

Osobně v tom vidím i pozitivní dopad – mnoho našich oddělení se snaží více rozvíjet spolupráci s průmyslovými partnery a některá se také orientují na mezinárodní projektové výzvy a zkouší uspět v nich. Všichni víte, že k tomu dlouhodobě vyzývám a jsem tomu rád.

Co popřát do roku 2022? Chtěl bych, abychom se vrátili do normálu, abychom zapomněli na home office, karantény, testování a roušky, a abychom se potkávali nejen v práci, ale i mimo pracovní aktivity. Abychom měli stále pocit, že rádi pracujeme na CXI a na TULce.

Dodatečně nám všem přeji vše nej v roce 2022.

19. února 2022