Musíme se chopit příležitosti

Společný inovativní projekt do výzvy Horizon Europe – Teaming for Excellence s názvem Centre for the intelligent design of hybrid materials and green manufacturing postoupil do druhého kola hodnocení. Z ČR bylo podáno celkem 9 projektů a úspěšné byly 4 z nich. Jedním z nich je Centre for the intelligent design připravený vědci z CXI a Fraunhoferskou společností. Projekt bude spolufinancován komplementární výzvou OP JAK. Zda jej hodnotitelé schválí k realizaci, to bude jasné v lednu 2023.

Více v článku z deníku Sächsischen Zeitung News aus Dresden, Sachsen und dem Rest der Welt.

Centrum excelence

Nový projekt v Trojzemí: mezinárodní inovační centrum.

Vládní delegace obou zemí si v roce 2020 prohlédla TU Liberec, která začala spolupracovat s vědci v oboru z obou sousedních zemí.

Autor: Petra Laurin

Němečtí a čeští vědci chtějí založit mezinárodní inovační centrum „Excellence“. Umožní to spolupráce s Libereckým krajem, s Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace – Technické univerzity (TU) a Fraunhoferovým institutem s pobočkami v Žitavě, Halle a Würzburgu. Zahájení prací je naplánováno na rok 2023. Centrum se chce zapojit do otevřené mezinárodní spolupráce mezi vědeckými institucemi a podniky. „Cílem je vyvíjet, vyrábět, testovat a hodnotit inteligentní a udržitelné materiály pro budoucí využití v průmyslové výrobě,“ říká Jiří Ulvr, krajský radní pro hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty a územní rozvoj. Okresní rada již schválila návrh memoranda o spolupráci. „Nyní musí o návrhu hlasovat celé zastupitelstvo,“ říká mluvčí kraje Filip Trdla.

Spolupráce mezi TU a Fraunhoferovým institutem probíhá již několik let. Vědci v současné době pracují na 3D tisku prototypů a technologií, které využívají roboty. Kromě výzkumu projekt zahrnuje také exkurze do partnerských institucí a účast vědců na konferencích. Výměny nejnovějších poznatků se zúčastní i přední zahraniční odborníci. Plánují se společné semináře, workshopy, publikace a mezinárodní projekty. Rozpočet centra na období 2023 až 2027 činí 75 milionů korun (přes tři miliony eur). Třetinu nákladů financují vědeckovýzkumné projekty, třetinu smluvní výzkumné zakázky a třetinu vlastní zdroje. Polovinu z toho hradí Fraunhoferův institut, zbytek Ústav pro nanomateriály s dotací Libereckého kraje, který ročně přispívá částkou 1,25 milionu korun (přes 51 tisíc EUR). Původně se na financování chtěla podílet i Česká republika. Na setkání bývalého českého premiéra Andreje Babiše, ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a saského ministerského předsedy Michaela Kretschmera (CDU) na Technické univerzitě v Liberci v srpnu 2020, přislíbila německá vláda dva miliony EUR. Příslib přišel i z jiných stran.

„MUSÍME SE CHOPIT PŘÍLEŽITOSTI“

„Zatímco v Německu spolupráce funguje, v České republice se od té doby nic neděje,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta. V září 2020 zaslal na ministerstvo žádost, aby zjistil, jaká je situace v oblasti ekonomického financování, ale konkrétní odpověď nedostal. Nezbývá tedy nic jiného než si pomoc sám. „Jsme regionem, který byl dlouho průmyslově formován, takže se musíme chopit této příležitosti,“ říká Půta.

Fraunhoferův institut je světovým lídrem v aplikačně orientovaném výzkumu. Díky svému zaměření na klíčové technologie relevantní pro budoucnost a využití výsledků v podnikání a průmyslu hraje tato instituce ústřední roli v inovačních procesech. Fraunhofer má ve Svobodném státě Sasko 20 poboček a provozuje 75 ústavů a výzkumných zařízení po celé zemi. Na ročním objemu výzkumu ve výši 2,8 miliardy EUR pracuje přibližně 29 000 zaměstnanců, z nichž většina má vzdělání v přírodních nebo technických vědách. Liberecký Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace má přibližně 190 zaměstnanců.

24. února 2022