Přihlášky ke studiu na TUL posílejte do 31. března. Nové studijní programy chystá spustit hned několik fakult

Zájemci o studium na fakultě textilní a ekonomické fakultě, o bakalářské studium na fakultě strojní a fakultě mechatroniky a uchazeči o navazující studium na fakultě umění a architektury mohou posílat přihlášky už jen pár dní.

Na ekonomické fakultě v příštím akademickém roce otevřou nové mezinárodní studium International Management. Jedná se o navazující magisterský studijní program, na kterém se bude ekonomická fakulta podílet s TU Dresden.

„Studenti budou studovat souběžně v Liberci a v Žitavě, kde má TU Dresden svoje pracoviště,“ říká děkan Miroslav Žižka. „Program je zaměřen na management v mezinárodním prostředí a je to double degree studium. To znamená, že absolvent obdrží kromě inženýrského diplomu z TUL také diplom Master of Science z TU Dresden,“ dodává profesor Žižka.

Do studijního programu International Management si mohou zájemci podávat přihlášky do úterý 31. března. Stejné datum pro podání přihlášek platí také pro všechny studijní programy na fakultě textilní (vyjma návrhářství) a pro bakalářské studijní programy na fakultě strojní a fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Do konce března se také můžete hlásit do navazujícího studia na fakultě umění a architektury.

I tam chystají novinky, zatím se však čeká na vyřízení všech akreditačních náležitostí.

Zmíněný termín se většinou týká 1. kola přijímacího řízení a je možné si podat přihlášku také do 2. kola, které mívá deadline pro přihlášky v letních měsících.

U řady studijních programů je na přihlášku ještě čas

Na fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou a do navazujícího studia na fakultě mechatroniky mohou uchazeči podávat přihlášku do 30. dubna 2020.

Na fakultě strojní bude možné se do navazujících studijních programů hlásit až do 31. července. V těchto programech nabízejí strojaři hned několik nových navazujících studijních programů: konstrukce strojů a zařízení, aplikovaná mechanika, materiály a technologie a program inovační a průmyslové inženýrství.

Také pátý navazující studijní program fakulty strojní, technologie plastů a kompozitů, je stále novinkou otevřenou začátkem tohoto akademického roku. Studium, které se zabývá plasty a kompozity v tak komplexním záběru, si jinde v republice zapsat nelze.

Fakulta zdravotnických studií vyhlásila poslední termín pro podávání přihlášek ke studiu v prvním kole 25. květen. Letošní novinkou na nejmladší fakultě Technické univerzity v Liberci je bakalářský program radiologická asistence.

Přehled nabízených studijních programů za celou Technickou univerzitu v Liberci najdou zájemci na adrese: findtruenorth.tul.cz.

Radek Pirkl – tiskový mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

29. března 2020