Mimořádné výzvy pro česko-bavorské projekty

Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA reaguje na aktuální pandemii a rozhodla se vypsat dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice. Bavorské vysoké školy tak mohou žádat o prostředky pro krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na:

  • pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost
  • digitální formáty ve vědě a výuce

Obě mimořádné grantové výzvy jsou otevřené projektům ze všech vědních oborů.

Vyzvu a formulář žádosti naleznete na stránkách BTHA  českojazyčné rubrice „Granty“, podstránka „Akademické projekty“.

Výše podpory se pohybuje mezi 1.000 a 10.000 Eur.

Žádosti lze podávat průběžně: do 20. července 2020 (až do vyčerpání prostředků)

Sabine Borovanská, M. A.

Akademická informační agentura (AIA) | Academic Information Agency

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů | Bilateral and Multilateral Programmes Unit

Tel.: (+420) 221 850 504

Mob.: (+420) 602 169 135

E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

DZS I Dům zahraniční spolupráce | Czech National Agency for International Education

Na Poříčí 1035/4 | 110 00 Praha 1

www.dzs.cz | www.naerasmusplus.cz

1. června 2020