Hodnocení kvality výuky v letním semestru

Vážení studenti,
rádi bychom vás upozornili, že v IS STAG běží anketa dotazující se na Váš názor na kvalitu výuky v letním semestru 2019/2020. Byli bychom rádi, kdybyste této anketě věnovali pozornost zejména proto, že v tomto semestru probíhala výuka převážně on-line formou.

Tato anketa je anonymní. Vaše připomínky a názory jsou pro vedení naší fakulty důležité a mohou pomoci při zkvalitňování výuky v příštích obdobích.

Děkujeme za spolupráci

17. června 2020