Soutěž Cena Lva Wintera za BOZP

Letos probíhá první ročník odborné soutěže s názvem Cena Lva Wintera za BOZP. Jedná se o soutěž o nejlepší absolventskou práci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Uzávěrka pro odevzdání Přihlašovacího formuláře spolu s textem práce je 15. 8. 2020.

Další informace naleznete na stránkách soutěže nebo v přiloženém letáku:
Leták: Cena Lva Wintera za BOZP (PDF)

2. července 2020