Pověřená osoba FM pro příjezdy zahraničních studentů

Pověřenou osobou pro příjezdy zahraničních studentů na FM je Ing. Simona Kuncová. Vaše příjezdy / informace o příjezdech hlašte prosím e-mailem na adresu simona.kuncova@tul.cz nebo telefonicky na 485 353 624.

Tyto informace se řídí Příkazem rektora č. 9/2020.

Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se prosím na Ing. Simonu Kuncovou nebo kontaktujte zahraniční oddělení TUL, paní Lindu Marešovou.

Poznámka: Od 1. srpna 2020 dojde k obnovení vízové agendy na téměř všech konzulátech České republiky ( s výjimkou Brazílie, Chile, Indie, Kazachstánu a Kolumbie). K obnovení dojde v omezeném rozsahu, který se však bude týkat žádostí o dlouhodobá víza a pobytová oprávnění.

Více informací naleznete na stránce Obnovení vízových služeb Ministerstva zahraničních věcí.

Přílohy:

20. července 2020