Přijímací řízení – odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí budou vyřešena nejpozději do 16. 9. 2020. Uchazeč obdrží písemné vyrozumění. Odvolání, u kterých děkan FP TUL nezmění své stanovisko, jsou postoupena k vyřízení rektorovi TUL.

12. srpna 2020