Česká a saská vládní delegace projednávaly na TUL možnosti další spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

Hlavním tématem dnešní návštěvy saské a české vládní delegace v čele s ministerskými předsedy Michaelem Kretschmerem a Andrejem Babišem na Technické univerzitě v Liberci bylo mapování prostoru pro další spolupráci na poli vědy a výzkumu. Spolupráci stvrdil hned v úvodu akt podepsání memoranda o spolupráci mezi Technickou univerzitou v Liberci a Fraunhoferovým institutem.

Memorandum o spolupráci s Fraunhofer IWU

Memorandum podepsali rektor Technické univerzity v Liberci (TUL) Miroslav Brzezina a děkan Fakulty strojní TUL Petr Lenfeld, na německé straně jsou signatáři Reimund Neugebauer, prezident Fraunhoferova institutu, a Welf-Guntram Drossel, výkonný ředitel Fraunhoferova institutu IWU. Tato instituce se sídly v Chemnitz, Drážďanech a Žitavě se soustředí na oblast nástrojářství a tváření.

V memorandu jsou vymezeny tři oblasti spolupráce: technologie průmyslu 4.0, které jsou v souladu s trvale udržitelným rozvojem, dále nanotechnologie, smart materiály a technologie 3D tisku. Třetí oblastí možné spolupráce obou institucí jsou polymery, kompozity a textilní technologie.

„Od spolkové vlády mám přislíbené dva miliony eur na spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci s podmínkou, že česká strana přispěje stejnou částkou,“ řekl v následné diskuzi prezident Fraunhoferova institutu Reimund Neugebauer.

Rektor Miroslav Brzezina připomněl, že spolupráce s Německem, a především sousedním Saskem, má na liberecké univerzitě tradici. „V současné době běží několik projektů se saskými partnery, dalších deset je již dokončeno,“ řekl rektor. Uvedl, že mezi běžícími projekty jsou tři z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 a dále je to projekt TA ČR DELTA s Fraunhoferovým institutem v Žitavě zaměřený na extruderovou 3D tiskovou technologii pro přesnou a efektivní sériovou výrobu.

„Z vysokoškolských institucí na německé straně intenzivně spolupracujeme s Hochschule Zittau/Görlitz, TU Dresden a OTH Amberg-Weiden,“ dodal rektor Brzezina.

Vodík, jádro, voda – tři témata pro Česko i Sasko

Podle něj by mohly být pro saské partnery z řad výzkumných institucí zajímavé především tři oblasti spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci. První je použití vodíku ke spalování ve stávajících konvenčních motorech. „Druhým tématem je úložiště jaderného odpadu, na kterém dlouhodobě spolupracujeme se Správou úložišť radioaktivních odpadů. Toto zaměření by mohlo být blízké například výzkumnému centru Helmholtz v Drážďanech,“ uvedl rektor TUL a dodal, že třetím nosným tématem, do kterého by bylo možné zapojit i partnery ze Saska, je voda, ať už jde o čištění a filtraci kontaminovaných vod, udržení vody v krajině, či vyhledávání nových zdrojů a zásobování obyvatelstva vodou.

Podpora obou stran

Česká i saská vládní strana se shodly na nutnosti podpory vědy a výzkumu. „Pokud máme na obou stranách hranic vysoké školy a výzkumné ústavy, které jsou ochotné pracovat spolu, je důležité tuto přeshraniční spolupráci udržovat stále živou. Proto vítám postoj české vlády podpořit vědu a výzkum a sám ho budu také podporovat,“ řekl při dnešní diskuzi na půdě Technické univerzity v Liberci Michael Kretschmer, premiér Svobodného státu Sasko.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček připomněl strategické hospodářské vazby mezi oběma stranami: „Sasko je pro Českou republiku partner číslo jedna. Objem vzájemného obchodu mezi Českou republikou a Saskem předčí i objem vzájemného obchodu s USA.“

Rektor Miroslav Brzezina během dnešního jednání předal premiérovi Andreji Babišovi studii revitalizace Ralska, kterou Technická univerzita v Liberci zpracovávala pro Liberecký kraj.

„Možná by tato studie mohla být užitečná také v Sasku při revitalizaci bývalých hnědouhelných dolů,“ podotkl k tomu rektor.

Delegace, v níž byli přítomni také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, Markéta Meissnerová, generální konzulka ČR v Drážďanech, Hans-Peter Hinrichsen, zástupce velvyslanec SRN v Praze, Alexander Kratzsch, rektor Hochschule Zittau/Görlitz, a další hosté, si poté prohlédla některé laboratoře v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI).

Rektor Miroslav Brzezina se v poledne vydal do sousední Žitavy, kde část delegace poklepávala na základní kámen rozšíření haly výzkumného ústavu Fraunhofer IWU.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

21. srpna 2020