XII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIII. Studentská vědecká konference

Fakulta zdravotnických studií TUL si Vás dovoluje pozvat na XII. Libereckou konferenci nelékařských oborů a XIII. Studentskou vědeckou konferenci. Konference se uskuteční 5.11.2020 a jejím tématem bude Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech.

Je již možné podávat přihlášky, uzávěrka přihlášek aktivních účastníků je 18. 9. 2020.

Podrobnější informace o konferenci

24. srpna 2020