Aktuality: Fakulta zdravotnických studií

Změna: Slavností promoce FZS proběhnou ve dvou termínech FZS — 13. 9. 2021

Slavnostní promoce absolventů Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci se budou konat v následujících termínech: studijní programy Specializace ve zdravotnictví a Biomedicínské inženýrství:22. září 2021 od 13 hodin – pozvánka studijní programy Ošetřovatelství a Biomedicínská technika:22. září 2021 od 15 hodin – pozvánka Upozorňujeme, že s ohledem na vývoj epidemické situace může docházet ke změnám v […]

Slavnostní imatrikulace FZS — 20. 8. 2021

Slavnostní obřad u příležitosti imatrikulačního slibu studentů 1. ročníků Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci se koná v pondělí 18. října 2021 od 11:00 hodin v aule Technické univerzity v Liberci (budova G). Upozorňujeme, že s ohledem na vývoj epidemické situace může docházet ke změnám v opatřeních vlády upravujících podmínky veřejných shromáždění. Děkujeme za pochopení.

Slavnostní promoce absolventů FZS FZS — 28. 7. 2021

Pozvánka na slavnostní promoce absolventů Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci Akademický obřad se koná ve středu 22. září 2021 od 15 hodin v aule Technické univerzity v Liberci (budova G). Další informace naleznete v přiložené pozvánce. Těšíme se na Vaši účast. Upozorňujeme, že s ohledem na vývoj epidemické situace může docházet ke změnám v opatřeních vlády […]

Proběhly červnové Projektové dny pro střední školy FZS — 28. 6. 2021

21. a 24. června 2021 proběhly na Fakultě zdravotnických studií TUL projektové dny pro střední školy, které se uskutečnily v rámci projektu NAKAP II. Červnových projektových dnů se zúčastnily dva první ročníky Gymnázia a SŠ Pedagogické Liberec, Jeronýmova.  Studenti se dozvěděli zajímavé informace o bakteriích, které žijí kolem nás, a vyzkoušeli si moderní techniky záchrany života. […]

Projektové dny pro střední školy – program NAKAP II na FZS FZS — 15. 6. 2021

Ve dnech 21. a 24. června 2021 připravuje Fakulta zdravotnických studií Projektové dny pro střední školy. Program je připravován v rámci Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, na kterém kromě TU v Liberci participuje například 39 středních škol, pedagogicko-psychologické poradny, Krajská vědecká knihovna či IQLANDIA, o.p.s. Díky projektu si školáci a studenti rozšiřují obzory […]

Proběhly volby děkana Fakulty zdravotnických studií FZS — 10. 6. 2021

Akademický senát FZS TUL svojí volbou potvrdil své přání, aby prof. Karel Cvachovec pokračoval ve své funkci děkana fakulty i druhé funkční období. Kandidát akademické obce byl na volebním zasedání AS FZS TUL zvolen všemi hlasy. Pokud bude rektorem jmenován, bude mít příležitost pokračovat ve své práci pro fakultu, která během pandemie Covidu-19 procházela zatěžkávací […]

Setkání AS FZS a akademické obce s kandidáty na funkci děkana FZS — 31. 5. 2021

Jménem akademického senátu Fakulty zdravotnických studií TUL si Vás dovolujeme pozvat na společné setkání členů Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci a členů akademické obce, na kterém proběhne představení kandidátů navržených na funkci děkana FZS TUL pro funkční období 2021-2025. Setkání proběhne 7. června 2021 od 15 hodin formou veřejné elektronické konference v […]

Studenti oboru Zdravotnický záchranář v pořadech České televize FZS — 28. 5. 2021

Studenti oboru Zdravotnický záchranář během praktické přípravy nacvičovali jízdu různými typy sanitních vozů. Pro Události v regionech komentovala situaci studentka 3. ročníku Lucie Merhautová. Rozhovor pro pořad Studio 6 poskytl lektor Bc. Tomáš Buchtela, Dis. Děkujeme za spolupráci Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje a panu Adamu Pluhařovi z Oddělení komunikace a marketingu.