Návštěva z Berufsakademie Sachsen

Dne 12. května 2022 proběhla na Fakultě zdravotnických studií prvotní schůzka prof. Ing. Aleše Richtera, CSc., proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost, a prof. MUDr. Petra Suchomela, Ph.D., proděkana pro vnější a zahraniční vztahy, s prof. Dr. Danielem Raabem, zástupcem pro mezinárodní záležitosti, z Berufsakademie Sachsen v německém Bautzenu.

Berufsakademie Sachsen nabízí bakalářské studijní programy jako je medicínská technika. Studentům nabízí duální studium, tj. teoretické vzdělání poskytuje akademie, praxi pak podnik/instituce, ve které během studia působí. Po skončení studií studenti pracují pro daný podnik, případně si mohou najít místo jinde. Hlavní důraz je kladen na poskytování kvalitní výuky. Akademie má zhruba 600 studentů, z toho je kolem 30–35 studentů biomedicínské techniky za školní rok. Přibližně 60% studentů biomedicínské techniky pracuje po ukončení studia na pozici biomedicínský inženýr v nemocnicích, kde buď školí zaměstnance nebo provádí údržbu technického zařízení. Čím dál více studentů má zájem pokračovat ve studiích magisterských oborů. Tuto možnost mají např. na univerzitách v Drážďanech, Chemnitz či Berlíně.

Obě instituce projevily zájem o výměnné pobyty a stáže zaměstnanců a studentů a rovněž o navázání spolupráce zejména v oblasti biomedicínské techniky a výzkumu. Další jednání proběhne v průběhu června 2022 v Bautzenu.

Daniel Raabe

26. května 2022